Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » TEMANUMRE
 
58. årgang, nr. 4 - december 2021: TEMA: Diskussioner og demonstrationer af æstetisk praksis Pris: 180,00 DKK
Julie Kordovsky og Morten Nissen: Indledning

Mariane Hedegaard: Hvad motiverer unge generation efter generation til at blive ved med at male graffiti? – Udforskning af spændinger og modsætninger
i unges graffiti-aktiviteter

Mads Bank: Æstetisk fremstilling, stemning og subjektivitet i socialt arbejde

Kristian Holte Kofod: ‘Et hjernebrud kan gøre verden til en laks’ – Kreativ skrivning som æstetisk dokumentation

Sonny Kaasing & Kristian Holte Kofod: Æstetisk dokumentation – af unges selv-fortællinger

Anna Fjeldsted: Det fastholder uden at fastlåse. - Æstetisk refleksion og responsivitet i den konsultative praksis

Thomas Gylling-Andersen: Kan implementeringen af demokratiske, æstetiske processer i undervisningen være medierende for ekspansive læringsprocesser?

Kirstine K. Høgsbro: Kunst om kunst som del af en konsultativ, pædagogisk-psykologisk faglighed

Birgit Bundesen & Bent Rosenbaum: Skrivegrupper som resonansrum – Pædagogiske og gruppeterapeutiske pointer fra et forskningsprojekt i psykiatrien med skrivegrupper ledet af skønlitterære forfattere

Ole V. Rasmussen: Komposition og professionelt arbejde i PPR – en spejling i jazzmusik

Morten Nissen & Julie Kordovsky: Om at lege med tekster i skolen

Julie Kordovsky & Morten Nissen: Enter stage: Dramatiske refleksioner i folkeskolenLæs engelske abstract: >>>

 

58. årgang, nr. 3 - oktober 2021: TEMA: Artikler fra forskning og praksis Pris: 180,00 DKK
Anne Sofie Møller Sparre
Husk børnene – når mor eller far har et højrisikojob

Anne Sophie Kjeldahl & Lone Svinth
Pædagogers involvering i børns leg – muligheder og dilemmaer

Christopher Kehlet Ebbrecht & Preben Bertelsen
Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?

Hanne Føns & Marlene Smith
Fravær starter tidligt og er indlejret i relationelle og strukturelle betingelser – Et casestudie om børn og forældres perspektiver
på skolefravær børn..

Line Graff & Louise Wittendorff Jensen
Nye veje at gå i kommunernes tilbud til børn med skolefravær

Mogens Nygaard Christoffersen
Opsporing af psykisk vold mod børn.

Ole Løw
Co-teachende pædagogisk vejledning i skolen.

Thomas Gylling-Andersen
Om tilblivelsen af en trivselsintervention i den danske folkeskole
– et opgør med standardiserede tilgange.Læs engelske abstract: >>>

 

58. årgang, nr. 2 - juli 2021: Hvordan skabes et styrket PPR? - aktuelle bevægelser og dilemmaer Pris: 180,00 DKK
Dorte Kousholt og Jette Lentz
Hvordan skabes et styrket PPR? – Aktuelle bevægelser og dilemmaer

Jørn Nielsen og Søren Hertz, Metalog
PPR som specialister i kompleksitet

Charlotte Højholt & Maja Røn Larsen
Fællesskaber og situeret ulighed – om børns betingelser for indflydelse og udvikling af livsførelse

Mats Anderberg och Torbjörn Forkby
Planer för samverkan kring barn och unga i Skottland och Sverige – ett jämförande perspektiv

Anette Kureer
PPRs rolle, selvforståelse og relevans i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn

Christoffer Granhøj Borring
Bevægelser mod praksisnære samarbejdsformer – historiske og aktuelle individualiseringsproblematikker i skolepsykologien

Thomas Szulevicz & Torill Moen
Mellem individ og system – et kvalitativt studie af rådgiverrollen i dansk og norsk PPR/PPT

Thomas Szulevicz & Rolf Lyneborg Lund
Det pædagogisk-psykologiske kandidatspeciale – hvordan skrives der om PPR i danske kandidatspecialer?

Anne Morin
PPR-faglig ekspertise i tidlige tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejder og interventioner

Micki Sonne Kaa Sunesen
Samarbejdet mellem dagtilbud og PPR – i et mestringsperspektiv

Værkstedspapirer fra studerende på DPU

 Læs engelske abstract: >>>

 

58. årgang, nr. 1 - Marts 2021: Skole, uddannelse og daginstitution som arena for trivsel Pris: 180,00 DKK
Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen:
FORORD. Skole, uddannelse og daginstitution som arena for trivsel
 
Helle Rabøl Hansen, Frederikke Knage, Penille Rasmussen og Dorte Marie Søndergaard:
Lyden, der forsvandt – Unges oplevelser og overvejelser i en tid med corona
 
Bjørg Kjær og Karen Ida Dannesboe:
Ulighed, stigma og social retfærdighed: pædagogisk arbejde med børnehavebørn i udsatte positioner
 
Lina Lundström:
Vänskapskultur – ett hinder för social inkludering?
 
Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen:
Skoletrivsel som velvære, virke og vellidthed – en praksisinformeret teoretisk begrebsudvikling (konceptualisering)

Venka Simovska og Dorte Kousholt:
Trivsel – et befordrende eller tyrannisk begreb? Skitsering af et udvidet begreb om skoletrivsel
 
Unni Lind:
Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv – et kollektivt, kropsligt og konfliktuelt anliggende
 
Anne Görlich og Liv Graversen:
At stå i sårbarheden – om relationelle konteksters betydning for trivsel
 
Jens Christian Nielsen:
Retfærdighed, relationer og tilhør – forskningsperspektiver på elevtrivsel i gymnasietLæs engelske abstract: >>>

 

57. årgang, nr. 4. - December 2020: Pædagogisk kvalitet gennem organisatorisk og professionel udvikling Pris: 180,00 DKK
Line Skov Hansen og Charlotte Ringsmose:
Pædagogisk kvalitet gennem organisatorisk og professionel udvikling
 
Bent B. Andresen:
Forudsætninger for udforskende praksis og organisatorisk læring i dagtilbud
 
Jan Peeters, Dr., Ghent University:
In search of Pedagogical Heroes: What makes practitioners improve their pedagogical practice?
 
Bente Jensen, Roddy Walker og Maria Marquard:
Bæredygtig Kompetenceudvikling i Dagtilbud
 
Peter Andersen:
Organisatorisk udvikling gennem psykologisk sikkerhed og lydhør ledelse
 
May Britt Drugli:
Å begynne i barnehagen – små barns prosess
 
Charlotte Ringsmose:
Data og forskningsviden som grundlag for udvikling af kvalitet
 
Line Skov Hansen:
Udvikling af en evalueringskultur i dagtilbud
 
Line Anne Roien og Stine Lindberg:
Skolen i Florida, hvor tværprofessionelt samarbejde er nøglen til elevernes succes
 
Stig Broström:
Leg og læring – før og nuLæs engelske abstract: >>>

 

57. årgang, nr. 3. oktober. 2020 - Artikler fra forskning og praksis Pris: 180,00 DKK

Jonas Yde Højgaard
Et kvalitativt casestudie af grunde til fravær set i kontekst 

Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen
Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau ved hjælp af netværksforløb

Anna Sejer Nielsen
“Det gider jeg ikke!”
– Professionelles arbejde med det, de endnu ikke har forstået

Aske Glindvad Nørgaard og Anette Bentholm
Fællesskabende bevægelsesaktiviteter skaber social interaktion mellem børn med og uden autisme

Bjørg Kjær
Ikke som andre børn - Forældreskab når børn klassificeres som børn med særlige behov

Nicola Nyhave
Tvivl og mod – uærbødighed overfor etablerede forforståelser

Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræog og Jan Mejding
Kan ulik praktisering av reglene for skolestart bidra til å forklare kjønnsforskjellene i PIRLS-resultatene i Danmark og Norge? 

Micki Sonne Kaa Sunesen og Preben Olund Kirkegaard
Dybdelæring i skolen
Læs engelske abstracts >>>

57. årgang, nr. 2 maj. 2020 - Tema: Små børns udvikling - voksnes ansvar Pris: 180,00 DKK

Charlotte Ringsmose og Tine Pernille Schaarup:
Forord: Små børns udvikling – voksnes ansvar

Henning Strand:
Den tidligt forebyggende indsats som indsatsområde for PPR

Gitte Jørgensen:
Kunsten at få teori og praksis integreret for at bringe børn i udvikling

Tine Schaarup og Melissa Bruun:
Spædgruppen i Ballerup – et eksempel på en helt tidligt forebyggende indsats

Charlotte Ringsmose:
Pædagogperspektiver på forskerpraktiker samarbejde med fokus på at skabe forbedrede muligheder for børn i udsatte positioner i dagtilbud

Line Skov Hansen:
Brug af data og forskningsviden i dagtilbud

Charlotte Ringsmose:
Daginstitutioner er forskellige

May Britt Drugli, Elisabet Solheim og Turid Suzanne Berg-Nielsen:
Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme

Noomi Matthiesen:
Forældresamarbejde, tillid og de fortiede uenigheder


Udenfor tema:

Helene Stæhr og Mariane Hedegaard:
Psykologens konsultative arbejde med observationer i PPR – med fokus på opbygning af fælles succesmål
Helene Stæhr og Mariane Hedegaard:
Barnets perspektiv på tværfaglige møder – observation som konsultativ samarbejdsform
 


Læs engelske abstracts >>>

57. årgang, nr. 1 febr. 2020 - Rema: Frihed, frygt og fravær - når skolen vælges fra Pris: 180,00 DKK

Helle Rabøl Hansen:
Når skole vælges fra – indledning

Gro Emmertsen Lund:
Skolefravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen

Anne Görlich:
Ligegyldighedens mellemsted: Affekt i undervisningsrummet på HF 

Frederikke Skaaning Knage:
Skolevægring: sammenviklinger og subjektpositioner

Laila Colding Lagermann:
Fraværets fornuft. En forståelig modstand på et ubærligt skoleliv? 

Suna Christensen
Skole skal give mening for alle børn

Thomas Berg Nielsen
En praktikkers dilemmaer om skolefravær

Tine Basse Fisker:
Fra børn og fulde folk… Hvad børn selv siger om skoleundgåelse

Udenfor tema:

Bjarne Nielsen:
Hvorfor er det så svært at udvikle “Skolen for Alle” Mangler vi viden? Spilder vi ressourcer? Hvad med PPR?Læs engelske abstracts >>>

56. årgang, nr. 2 Tema: Konflikter om børns skoleliv - april 2019 Pris: 120,00 DKK

Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen:
Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs

Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt:
PPR-psykologers indsatser i forhold til samarbejde og konflikter i skolelivet – Når ordningslængslen skygger for mellemrumsarbejde og corridor-casework

Peter Busch-Jensen:
Det som flaskehalsen peger på! Betydningen af skolens aktuelle organisering for samarbejde om skolens opgave
 
Tilde Mardahl-Hansen:
Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen – et spørgsmål om professionelles relationskompetencer eller snarere om betingelser for samarbejde?
 
Dorte Kousholt:
Skolevanskeligheder fra et forældreperspektiv - om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR

Ida Schwartz:
Problemers sociale udviklingshistorieLæs engelske abstracts >>>

56. årgang, nr. 3 Tema: Når krisen rammer - juni 2019 Pris: 120,00 DKK

Poul Skaarup
Forord. Når krisen rammer
 
Bernhard Meißner
Crisis Management in Schools (CMiS)
 
Maria Schnack Wolff, Kristina Bøge Meyhoff, Mette Bastrup Jensen
og Npaporn Dangthongcharoen
Pædagogisk Psykologisk Kriseteam i PPR
 
Arthur Buchman, Jørgen Felding, Talli Ungar Felding, Monica Tafdrup Notkin,
Thomas Ree, Allan Shapiro og Lotte Vesterli. Redigeret af Peter Elsass
og Talli Ungar Felding
Terrorangrebet i København februar 2015
 
Nils Petter Reinholdt
«Såret som gror?»
 
Rikke Høgsted
Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær
traumatisering af hjælperne
 
Atle Dyregrov
Gammel kunnskap og ny viten: perspektiver på krisepsykologi
 
Lillian Zøllner
Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de 13-19 årige
 
Robert Jonasen
Fra fokus på uventede reaktioner til strukturelt set up inden for
opperationel kriseintervention
Læs engelske abstracts >>>

56. årgang, nr. 4 Tema: Virkningsfuldt pædagogisk arbejde - august 2019 Pris: 120,00 DKK

Lone Svinth og Charlotte Ringsmose
Forord: Inkluderende organiseringer og samspil i dagtilbud 

Charlotte Ringsmose
Forvaltningsperspektiver på inkluderende dagtilbuds organiseringer og samspil 

Charlotte Ringsmose
Lederes perspektiver på virkningsfuld praksis i dagtilbud i udsatte boligområder 

Lone Svinth
Hvordan skaber dagtilbud inkluderende fællesskaber for børn i udsatte positioner? 

Lone Svinth
Når dagtilbud skaber inkluderende samspil og frugtbare deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positionerLæs engelske abstracts >>>

55. årgang, nr. 6 Tema: Har skolen køn? - dec. 2018 Pris: 120,00 DKK

Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen:
Et indledende skøn over køn

Inge Henningsen:
Struktur, der kønner

Helle Rabøl Hansen:
12-tallets piger 

Mette Lykke Nielsen, Mette Pless og Susanne Murning
En hyldest til de afslappede drenge: Køn og motivation på STX

Ida Ebdrup:
Hvorfor taler vi ikke om 12-talsdrenge? Et kønnet forhold til karakterer og dygtighed

Jens Christian Nielsen og Jesper Stilling Olesen:
Er en karriere inden for elitesport kun for drenge?

Steen Baagøe Nielsen:
‘Min kæreste ville aldrig vælge sådan et fag!’ 

Tekla Canger
Når en kønsneutral pædagogik ikke slår til i skolen 

Laila Colding Lagermann:
Den (ikke)ideelle elev 


Læs engelske abstracts >>>

55. årgang, nr. 5 Tema: PPR og den pædagogiske psykologi - okt 2018 Pris: 120,00 DKK

Lone Hygum, Sara Bork, Louise Einspor og Vibe Strøier:
Forord.

Lene Tanggaard:
Når man er vært for meget – et PPR i udvikling.

Jørn Nielsen:
Kontekst management som praksisform.

Vibe Strøier:
PPR-psykologen som den Gode og Årvågne Vært. Vært: Paradigmer og Positioner.

Camille Leicht, Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby:
PPR som organisationskonsulenter – Den lille Revolution som er på vej?

Sara Bork, Louise Einspor og Lone Hygum:
Vi lærer ved at bruge det, vi lærer – Afprøvende læringsfællesskaber omkring kerneopgaven i PPR.

Hanne Bisgaard Jensen, Anne-Mette Lyngvold Nielsen og Maria Hedegaard: ‘Sampraksis’ som tværprofessionel samarbejdsform.

Sanne Birk Christensen og Abigael Cora Smith:
Ensom Ulv – fri Fugl: Psykologfaglig kompetenceudvikling i PPR via kollaborativt samarbejde.

Anne Suurballe Tornelund, Christina Keis Jakobsen og Sara Hedegaard Jensen:
Hvis vi tror på, at børn lærer i sociale fællesskaber – hvorfor tror vi så, at voksne lærer i et lukket møderum?

Iram Khawaja:
Radikalisering i skolen? Fra etnicitet og køn til muslimskhed, fælleshed og belonging. Læs engelske abstracts >>>

55. årgang, nr. 1 febr. 2018 Tema: Angst Pris: 120,00 DKK

Barbara Hoff Esbjørn
Forord 

Mikael Thastum
Angstlidelser hos børn

Bianca Munkebo Christiansen, Barbara Hoff Esbjørn og Sonja Breinholst
Hjælp til Selvhjælp

Mette Maria Agner Pedersen og Barbara Hoff Esbjørn
Behandling af et barn med angst og trods

Marie Tolstrup
OCD hos børn og unge – Tvangstanker og tvangshandlinger

Jennifer Therese Løth
Projekt Hjælp til Selvhjælp i Lyngby-Taarbæk kommune

Pernille Hviid, Barbara Hoff Esbjørn og Jakob Waag Villadsen
Når almenpædagogikken bliver den bedste forebyggelse af angst

Maria Cabo Dannow og Barbara Hoff Esbjørn
Problematisk skolefravær

Patrick K. Bender
Problematisk Gaming og Angst: Et Review Læs engelske abstracts >>>

 

54. årgang, Tema Børn og Seksuelle overgreb nr. 4 september 2017 Pris: 120,00 DKK

Anna Louise Stevnhøj & Mimi Strange:
Et årtusindgammelt problem med en kort nutidshistorik

Anna Louise Stevnhøj & Mimi Strange:
Børn, seksualitet og seksuelle overgreb – et historisk perspektiv

Anna Louise Stevnhøj & Mimi Strange:
Hvad er seksualitet hos børn

Helene Oldrup:
Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark

Marianne Holst Nielsen, Anne Grethe Mogensen og Maja Leth Laursen:
Hvad gør vi, når de siger overgreb? Om PPR-psykologens dilemmaer i mødet med seksuelle overgreb på børn og unge

Helene Almind Jansen:
At forstå it-relaterede overgreb: typologi og behandling

Pia Rathje:
Overgrebsfokuseret behandling af børn i hospitalsregi

Anette Baadsgaard:
Om forældrearbejde i sager, hvor børn har været ofre (været udsat) for seksuelle overgreb

Vanessa Schmidt-Rasmussen og Elisabeth Frahm:
Børn/unge som er seksuelt krænkende overfor andre

Pernille Spitz og Pernille Bird:
De danske Børnehuse

Vivian Keit Mortensen og Lotte Kragh:
Videoafhøring af børn – om politiets arbejde

Stine Tofte:
Mediationer – et relationsforbedrende og traumereducerende behandlingsarbejde i seksuelle overgrebssager

Kirsten Trans:
Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb
 Læs engelske abstracts >>>

54. årgang, nr. 2 April 2017 ”Barnets perspektiv - barnets stemme” Pris: 120,00 DKK

Jette Lentz
Forord 

Persille Schwartz og Alison Clark
Småbørnsperspektiver – en tilgængelig, gyldig og nødvendig feedback
for udvikling af praksis i dagtilbud 

Rune Frederik Cordsen og Inger Lokjær Faurdal
Spændingsfeltet mellem elevers stemmer og læreres handlemuligheder

Hanne Warming
Tillid og inddragelse af barnets perspektiv

Karen Ruth Hansen
Om børns stemmer i pædagogisk udvikling

Lene Tanggaard
Har vi glemt børnene? – overvejelser over analytiske tilganges betydning

Tracey Colville, Sandra Montgomery og Jette Lentz
Spørg barnet – om inddragelse af børn i læringsmæssig praksisLæs engelske abstracts >>>

54. årgang, nr. 1 Febr. 2017- Tema: Ftremtidens PPR i nye praksisfelter Pris: 120,00 DKK

Lene Tanggaard 
Forord 

Benedicte Schilling
Positionering som intervenerende pædagogisk-psykologisk redskab for
psykologen i det fremtidens PPR

Sara Bork, Louise Einspor, Lone Hygum og Vibe Strøier
Specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi “Nye tider nye muligheder”
Aktionslæring og Videnstilegnelse. Specialister i pædagogisk
psykologi

Jacob Stenholt-Jacobsen
Nyskabelse af PPR – eller…. Forandringer i det små 

Jørn Nielsen
PPR – og svaret på børn og unge i udsatte positioner

Anne-Marie Keis og Vibeke Fold
Nyt praksisfelt i PPR-Lolland

Katrine Tranum Thomsen og Stine Clasen
Pædagogiske træningsgrupper og Nest klasser – To eksempler på nye
praksisformer i nutidens PPR

Ane Lemche og Tine Lydolph
Netværksarbejde i PPR

Henning Strand
Fremtidsrettet praksis i PPRLæs engelske abstracts >>>
 

53. årgang, nr. 2 Oktober 2016 - Tema "Vild Ungdom?" Pris: 120,00 DKK

Helle Rabøl Hansen, Laila Colding Lagermann og Jens Christian Nielsen: 
Vild og mild?

Christian Sandbjerg Hansen:
“Vilde piger”, “pigebander” og moralsk panik: Om klassifikationskampe og
betydningen af den offentlige repræsentation af sociale problemer

Kirsten Elisa Petersen: At blive set som ballademager – unge bandemedlemmers fortællinger om deres skolegang

Laila Colding Lagermann: Marginaliserede unge og den betydningsfulde voksne: en fortælling om magtesløshed

Jens Christian Nielsen: Fællesskabet er nøglen til at forstå unges selvforvaltning af risici i ungdomslivet

Niels Kryger:
Unges tvetydige kamp for at erobre frihed

Jonas Lieberkind: Unge, mellem politik og dannelse

Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther-Lindquist og Jens Christian Nielsen:
Fortrolighed med professionelle voksne i de unges liv

Inge Henningsen: Adgangskrav med slagside

Jens Christian Nielsen, Jesper Stilling Olesen og Lotte Stausgaard Skrubbeltrang: Tilblivelse af talenter og ikke-talenter – om unges arbejde med at blive til som idrætstalenter

Mindeord
Bjørn Glæsel 7. oktober 1935 - 29. juli 2016


Læs engelske abstracts >>>
 

52. årgang, 3 juni 2015 Tema: Testningens mange betydninger Pris: 120,00 DKK

Kristine Kousholt & Maja Røn Larsen
Testningens mange betydninger i skoler og daginstitutioner

Christian Ydesen
Folkeskolens testpraksisser i historisk perspektiv

Bjørn Hamre, Kristine Kousholt, Dorthe Staunæs & John Benedicto Krejsler
Eleverne, der skulle blive så dygtige, som de kunne – Kategorisering og potentialitet i skolens lærings- og testarrangementer 

Thomas Gitz-Johansen
Når testning griber ind i pædagogikken

Kristine Kousholt
Børn som deltagere i social testpraksis

Lars Holm
De nationale test og læreres konstruktion af dygtighed i læsning

Lene S. K. Schmidt
Sprogarbejde på tværs – test af småbørn

Charlotte Ringsmose
Vi tester hvor gærdet er lavest

Peter Allerup
Kan adaptive tests producere ikke-tilpassede elever?

Læs engelske abstracts >>>
 

52. årgang, tema "PPR i forandring", 1 Februar 2015 Pris: 120,00 DKK
Præambel

Bjarne Nielsen
Forord: Indledning til temanummer om PPR i Forandring

Charlotte Ringsmose
Videnskaberne, fagligheden og PPR i forandring

Bjarne Nielsen
Ledelse af PPR som organisation

Eik Møller
Fremtidens PPR – hvor er den på vej hen?

Henning Strand
Fremtidens udfordringer for PPR – et ledelsesperspektiv

Ida Marie Holm, Erik Cloyd Ebsen
Flerfaglig aktionslæring

Jan Sejersdahl Kirkegaard
PPR for fremtiden

Lene Tanggaard
Et opfindsomt og offensivt PPR?

Ole V. Rasmussen
En Børne- Ungerådgivning og PPR – “just in time”

Thorsten Schumann
Et fælles væsen – det fremtidige samarbejde mellem børne- og
ungdomspsykiatri og kommunalt ansatte psykologer

Vibe Strøier
PPR mellem tamme og forheksede problemer


Læs engelske abstracts >>>
 
51. årgang, 5/6 december 2014 - Tema: Hjerne, læring og undervisning Pris: 120,00 DKK

Lisser Rye Ejersbo og Bo Steffensen, gæsteredaktører
og redaktionen for “Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift”
Forord

Bo Steffensen og Lisser Rye Ejersbo
Pædagogisk neurovidenskab

Bo Steffensen
Hjernen, sprog og læsning

Pernille Bødtker Sunde og Lisser Rye Ejersbo
Matematikundervisning i et pædagogisk neurovidenskabeligt perspektiv

Gavin R. Price & Daniel Ansari
Developmental Dyscalculia: Characteristics, Causes and Treatments

Theresa Schilhab
Neurale bottom-up og top-down processer i læring og undervisning

Simon Nørby
Udbytterig læring: Om tre faktorer der befordrer langtidshukommelse

Charlotte Ringsmose
Læring i daginstitutioner

Louise Bøttcher, Berit Falkenstrøm og Lone Bryder Nielsen
Kognitive undersøgelser af børn med cerebral parese som grundlag for inkludering i skolealderen

Ulrik Jeppesen
Et selvstændigt og meningsfuldt liv for voksne med erhvervet hjerneskade og anterograd amnesi?

Lisser Rye Ejersbo
Intuition og læringLæs engelske abstracts >>>
 
51. årgang, 3 August 2014 - Jubilæumsnummer Pris: 120,00 DKK
1964 –  K.B. Madsen
Volf-rapporten

1966 –  Jesper Florander og Finn Rasborg
Uppsalaprøvens prognostiske værdi 

1970 – Vagn Rabøl Hansen
Om intelligensbegrebet og anvendelse af intelligensprøver

1971 –  Bent Rieneck
Det samspilsramte barn

1971 –  Signe Engbæk
Forebyggende arbejde – skolelæge/skolepsykolog

1972 –  Birgit Kvolsbjærg
Læseretardering og adfærdsproblemer

1981 –  Mogens Hansen
Skolepsykologisk praksis i 1980'erne

1984 –  Henning W Nielsen
“Tid at undervise i” – Hvad ved vi om det?

2000 –  Freddy Sahl
PPR og konsultativ bistand på organisationsniveau

2003 –  Ole Bang-Larsen
Classroommanagement

2011 –  Bjarne Nielsen
Inklusion i skolen – en opgave for mange aktører

2011 –  Henning W Nielsen
PPR og den inkluderende skole

2014 –  Bjørn Hamre
Specialundervisningen – et dilemma mellem forvaltning af potentialitet og krav om inklusion


Læs engelske abstracts >>>
 
50. årgang. 3 Fysisk og socialt læringsmiljø i dagtilbud Pris: 120,00 DKK

Charlotte Ringsmose
Pædagogik og læring

Grethe Kragh Müller
Pædagogisk kvalitet i daginstitutioner

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist
Tilrettelæggelse af det fysiske legemiljø i daginstitutionen

Lone Svinth
Det pædagogiske samspils bevægende kraft

Ole Henrik Hansen
Vuggestue som socialt læringsmiljø

Stig Brostrøm
Læring i overgang mellem dagtilbud og skole

Turid Horgen, Ena Caterina Heimdahl og Benthe Nilsen
Læringslandskapet


Læs engelske abstracts >>>
50. årgang, 6. Rundt om diagnoser Pris: 120,00 DKK

Rundt om diagnoser
Forord

Henning Strand
Psykiatriske diagnoser som sociale konstruktioner

Tine Basse Fisker
Udvikling i antal af børn i eller med vanskeligheder

Lars Ask Røgilds
Hvorfor er det ikke interessant, at min søn kan køre gaffeltruck?

Christina Mohr Jensen og Hans-Christoph Steinhausen
Den videnskabelige forståelse af ADHD fra det psykiatriske perspektiv

Louise Bøttcher
Børn med diagnoser som pædagogisk-psykologisk udfordring

Bo Hejlskov Elvén
Udviklingsforstyrrelser og symptomer

Søren Hertz
At invitere til en proces, der kan blive endnu mere attraktiv

Peter C. Gøtzsche
Overdiagnostik og overmedicinering i børnepsykiatrien

Læs engelske abstracts >>>
 

49. årgang, 6 December 2012 Tema: Skoleklassen – krav, kriser og kammeratskaber Pris: 120,00 DKK


Helle Rabøl Hansen
Indledning: Skoleklassen – krav, kriser og kammeratskaber

Peter Østergaard Andersen
Om at undersøge klassen - som selvfølge(lighed)

Ditte Winther-Lindqvist
Om at være stille i skolen – illustreret gennem to drenges overgang mellem skoleklasser

Anja Hvidtfeldt Stanek
Ukoncentreret? - eller koncentreret om de andre børn

Maja Røn Larsen
Hverdagslivets anekdotiske betydning - Når børnelivet falder ud af helhedstænkningen

Anne Morin
Familieklassen – mellem kontekstualisering og individualisering

Henrik Skovlund
Stemmer fra diagnosticerede børn om relationer i specialpædagogiske fællesskaber

Charlotte Ringsmose
Kammeratskabseffekter og den vanskelige sociale ulighed

Helle Rabøl Hansen
Inge Henningsen og Jette Kofoed: Skoleklassekultur og mobbemønstreLæs engelske abstracts >>>

49. årgang, 5 September 2012 Tema: PPR i beredskab Pris: 120,00 DKK

Forord
PPR i beredskab

Vibe Strøier
Hvad er meningen? PPR i Rites de Passage

Benedicte Schilling
Justering af PPR psykologernes supervisionsydelser i en tid med inklusion

Jørn Nielsen
Udredning i kontekst

 Læs engelske abstracts >>>
49. årgang, 3 Juni 2012 Tema: EVIDENS - et eftersyn Pris: 120,00 DKK

Charlotte Ringsmose
Hvordan ser man om interventionen virker?

Keld Torgård
Evidensbevægelsen – en bevægelse i konflikt med sig selv

Leif Olsen
Evidensbaseret praksis mellem vision og mystifikation

Lene Tanggaard og Klaus Nielsen
Evidens mellem kontrol og kreativitet

Thomas Aastrup Rømer
Pædagogik og evidens

Leon Lerborg
Styring, kontrol og evidensLæs engelske abstracts >>>
49. årgang, 2 april 2012 Tema: ICDP og pædagogisk nærvær Pris: 120,00 DKK

Jørgen Rønsholdt
Om nærværets mange dimensioner

Jesper Carlsen
Når ICDP skaber meningen

Finn Godrim
PPR som relations- og kontekstudviklere

Karsten Hundeide
ICDP og medmenneskelig nærhet

Grethe Bach Jørgensen og Annette Groot
Fra projekt til proces

Henning Rye og Karsten Hundeide
ICDP: Resymé av verdigrunnlag og den tidlige utviklingshistorie

Annette Groot og Anne Linder
LP og ICDP klær’ hinanden


Læs engelske abstracts >>>

44.årgang nr.5-6 November 2007 Ledelse under forandring Pris: 95,00 DKK
Mads Hermansen
Ledelse

Kit Sanne Nielsen
Ledelse gennem forandringer. Eller: Kunsten at mobilisere andre til at virke for fælles ambitioner

Steen Hildebrandt
Ledelse i vidensamfundet

Niels Peter Rygård
PPR-lederes vilkår i de nye kommuner og regioner

Allan Holmgren
Dømt til ledelse – magt, afmagt og frihed

Nadja U. Prætorius
Moderne management og moderne grandiositet. Om organisationsrelevant selvudvikling,fremmedgørelse og den uniformerede individualisme1

Henning Strand
Dilemmaer og paradokser i PPR-ledelse

Ole V. Rasmussen
Ledelse af PPR i bevægelse – ledelse af viden i praksis

Bjarne Nielsen
Ledelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Ole Hansen og Ulla Senger
Behov for ny efteruddannelse til ledere af pædagogisk-psykologiske rådgivninger

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
44.årgang nr.4 Oktober 2007 Matematikvanskeligheder - FREE DOWNLOAD Pris: 0,00 DKK
Kim Foss Hansen
Lavtpræsterende elever i matematik – eller hvad vil det sige at være lavtpræsterende?

Snorre A. Ostad
Dysmatematikk1: Et multifaktorelt feno­men med karakteristiske kjennetegn

Lena Lindenskov
Samarbejde mellem matematiklærere og psykologer om matematikvanskeligheder

Jarle Sjøvoll
Tilpasset matematikkopplæring. Kognitive prosesser som grunnlag for matematikk­opplæringa

Ragnhild Efskin
Symboler som hjelpemiddel til forståelse – også i begynnermatematikken

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD >>>
44.årgang nr.3 August 2007 Inkluderende pædagogik i Norden Pris: 95,00 DKK
Susan Tetler
Forord til temanummeret

Dóra S. Bjarnason og Bengt Persson
Inkludering i de nordiska utbildningssystemen – en sociohistorisk bakgrund

Jan-Åke Klasson
Kritiskt perspektiv och normativ argumentation

Gretar Marinosson, Stein Erik Ohna & Susan Tetler
Delagtighedens pædagogik

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
43.årgang nr.5 November 2006 Bevægelsen mod konsultative praksisformer i PPR Pris: 95,00 DKK
Lene Tanggaard & Claus Elmholdt
Bevægelsen mod konsultative praksisformer i PPR – problemer og dilemmaer belyst gennem empiriske studier

Lene Tanggaard
Konsultation i teori og praksis

Berit Møller Germansen og Rikke Lundholm
Konsultation – hvad betyder det i praksis?

Stine Hagedorn Mortensen, Line Gundersen og Maud Skoust Pedersen
Den privatpraktiserende PPR psykolog

Tanja Langer Schou
Et casestudie af konflikter i samarbejdet omkring et barn

Claus Elmholdt
Kategoriseringspraktikker – skabelsen af problemforståelse og arbejdsstrategi

Lene Tanggaard
Læringsbaner i PPR

Claus Elmholdt
Faciliterende konsultation som liberal styringspraksis

Pernille Petersen
Evaluering af koordineringskonferencen

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
42.årgang nr.5-6 December 2005 Oplevelse af sammenhæng - et fælles ansvar Pris: 95,00 DKK
Søren Hertz og Jørn Nielsen
Det dobbelte fokus- og ansvarsområde i relation til børn og unge i vanskeligheder

Bjarne Nielsen
PPR og problemadfærd

Ole Steen Kristensen
In or out – integration af udsatte børn i skolens fællesskaber

Jørn Nielsen og Søren Hertz
Hvad er det, vi gør? – invitation til nye fællesskaber

Alex Madsen
Hjælpens økologi – glade amatører og professionelle

Thomas Nordahl
Læringsmiljø og pedagogisk analyse

Jens Andersen og Lars Lihn
Konsultation – en ny flugt væk fra praksis?

Søren Hertz
Marlborough konceptet i en dansk sammenhæng – et konkret eksempel på ideen om at skabe oplevelse af sammenhæng

Jørgen Riber
Han gør det for at få opmærksomhed

Henning Strand
Nye tanke- og praksisformer i PPR-arbejdet

Ole V. Rasmussen
Projekt, kategori og intuition – om psykologisk viden i praksis

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
42.årgang nr.3 Juni 2005 Specialpædagogik i den rummelig skole Pris: 95,00 DKK
Henning W. Nielsen
Indledning til temanummer om Specialpædagogik i den inkluderende skole

Bjarne Nielsen
PPR i den inkluderende skole

Kirsten Baltzer
Inkluderende og rummelige skoler i forskningen

Einar M. Skaalvik
Spesialpedagogisk kompetanse i en inkluderende skole

Lone Gregersen
Specialundervisningen i den inkluderende skole

Britta Liljegren
Samspel för förändring

Susan Tetler
Individuelle lærings- og udviklingsplaner – som grundlag for (special)pædagogiske indsatser i en inkluderende skole

Mogens Hansen
Kognitiv forskellighed og mangfoldighedens pædagogik

Henning W. Nielsen
Vi har også brug for et socialkonstruktivistisk udgangspunkt for specialpædagogisk bistand

Charlotte Dalsgaard
Hvad Værdsættende samtale kan tilbyde specialundervisningen

Rikke Schwartz og Inge Østergård Hansen
Behandling af børn anbragt i familiepleje

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
42. årgang nr. 1 januar 2005 Konsultation - temaer og projekter Pris: 95,00 DKK
Ken Vagn Hansen
Konsultation revisited

Pernille Brandt og Tine Rosenberg Larsen
Et udviklingsarbejde med effekt i den offentlige sektor

Jette Lentz
Udvikling af PPR som organisation – set i relation til implementering af konsultative metoder

Ken Vagn Hansen
Hvad med Den Femte Provins? – om betydningen af meta-rum i komplekse systemer

Anne Birgitte Foss og Grethe Pedersen
Udviklingsmuligheder i samarbejdet mellem PPR og skolerne om børn med særlige behov

Anita Maj Berner
Holder det? Faciliterende supervision i en konsultativ ramme

Maj-Britt Andersson, Jette Bøgh, John Olsen og Lone Aggernæs Thornberg
Projektet: At leve den gode historie ved brug af »Den værdsættende samtale« i Villa Fem

Martin Wohlers
Konsultativt arbejde i en amtslig psykolog rådgivning

Grethe Pedersen, Lotte Schiøttz og Jette Lentz
To-årigt efteruddannelsesforløb i konsultation for psykologer i PPR-København

Kurt Mariager
Kontrakter i supervision

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
40.årgang nr.6 December 2003 Pædagogisk-psykologiske perspektiver Pris: 80,00 DKK
Bjarne Nielsen, Jens Rasmussen, Mads Hermansen
Pædagogisk-psykologiske perspektiver

Ole Bang-Larsen
Classroommanagement

Jørn Nielsen
PPR i en omstillingstid

Charlotte Højholt
Brugerne og PPR

Henning Strand
Konsultativt arbejde

Henning W. Nielsen
Den pædagogisk-psykologiske undersøgelse og vurdering

Poul Nissen
Om udarbejdelse af behandlingsplaner i psykosocialt perspektiv

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD:
Indhold >>>
Omslag >>>
40.årgang nr.4 September 2003 Rummelighed, KVIS og PPR Pris: 80,00 DKK
Kim Foss Hansen
Hvad er det, vi ser i KVIS?

Ole Hansen
Forord

Finn Christensen
Danmark, et godt sted for mennesker med særlige behov

Bengt Persson
Dokumentation över särskilt stöd

Niels Egelund
PPR og fremtidens socialpædagogiske indsats

Pia Guttorm Andersen & Kjeld Fredens
Pædagogisk teknologi

Thomas Nordahl
Elevens stemme

Hannah Fjældstad
PPR som løftestang eller dødvægt?

Bent B. Andresen
Efteruddannelse der gør en forskel

Ole Hansen
Casestudy over den vidtgående specialundervisning i to regioner – april 2003

Lars Qvortrup
Barnets hverdagskompetener: Den rummelige skole og det rollekompetente barn

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD:
Omslag
>>>
Indhold
>>>
40.årgang nr.2 April 2003 Specialpædagogisk forskning i Norden Pris: 80,00 DKK
Kirsten Baltzer og Susan Tetler
Aktuelle tendenser i dansk specialpædagogisk forskning på børneområdet

Bengt Persson
Specialpedagogisk forskning i Sverige. Problemställningar, erfarenheter och perspektiv

Peder Haug
Regimer i forskning om spesialundervisning i Norge

Joel Kivirauma
Specialpædagogik som videnskabelig disciplin i Finland undersøgt i lyset af akademiske afhandlinger

Gretar L. Marinósson
Specialpædagogisk forskning i Island – problemstillinger, erfaringer og perspektiver

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD:
Omslag >>>
Indhold >>>
39.årgang nr.5-6 Oktober 2002 Udvikling af folkeskolens specialundervisning - FREE DOWNLOAD Pris: 0,00 DKK
Bjarne Nielsen
Udvikling af Folkeskolens Specialundervisning

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
39.årgang nr.4 August 2002 Relations- og ressourceorienteret pædagogik Pris: 80,00 DKK
Henning Rye
Paradigmeskiftet« i arbeidet med barn med spesielle behov: overveielser om dets bakgrunn og utvikling

Mogens Blæhr
Kompetenceudvikling i kontekst – relations- og ressourceorienteret pædagogik

Peter Westmark
Relationskompetence – et didaktisk perspektiv

Finn Godrim
Fra fejlfinder til ressourcespejder – en udvikingsproces på PPR- områdekontoret i Skive

Lars Tolsgaard & Annette Groot
Tanker og erfaringer vedr. relationsorienteret psykologarbejde på et PPR-kontor

Bodil Skipper Buntzen
En læsekonsulents arbejde i et ressource- og relationsorienteret perspektiv

Anne Sagbakken
Hjelpetiltak i barnehagen

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>>Indhold
39.årgang nr.3 Juni 2002 Fokus på den vidtgående specialundervisning Pris: 80,00 DKK
Bjørn Glæsel
PPRs interesse, viden og engagement i børn med vidtgående handicap

Henning W. Nielsen
Vidtgående specialundervisning – hvem er den rettet imod?

Leif Pedersen
Den gode visitation – realitet eller blålys?

Henning W. Nielsen
Vidtgående specialundervisning – opgavefordeling mellem amter og kommuner

Bjarne Nielsen
Kvalitetskriterier for undervisning af de sværest handicappede

Preben Siggaard
Den vidtgående specialundervisning – set fra en kommunal chefstol

Solveig Gaardsmand
Hvordan kan forældres og børns ønsker opfyldes i den vidtgående specialundervisning?

Ove Carlsen
Den vidtgående specialundervisning – forældreforventninger og det offentliges formåen

Henning W. Nielsen
Vidtgående specialpædagogisk bistand til småbørn – en historie fra det virkelige liv

Else Hellesøe
Småbørn med handicap – beskrevet ud fra en amtslig specialrådgivning

Handicaporganisationerne og specialundervisningen
Jørgen Eckmann

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>>Indhold
39.årgang nr.1 Februar 2002 Konsultation Pris: 80,00 DKK
Ken Vagn Hansen
PPR-arbejdets faglige karakter og dilemmaer

Ken Vagn Hansen
Teoretiske og metodiske overvejelser

Ken Vagn Hansen
Forord til temanummer om Konsultation

Grethe Pedersen, Ken Vagn Hansen, Jette Lentz og Lotte Schiøttz
Projektets faser

Ken Vagn Hansen
1. og 2. ordens PPR-kontor - et tankeeksperiment

Grethe Pedersen
Introduktion til og inddragelse af brugerne

Ken Vagn Hansen
Implementering af konsultation som arbejdsmåde i PPR-regi

Lotte Schiøttz
Modsætningsforhold i skolekulturen og skolens rummelighed. Kan PPR medvirke til refleksion og fleksibilitet i skolen?

Jette Lentz
Udvikling af reflektionsrum

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
38.årgang nr.6 December 2001 Den flerkulturelle udfordring til PPR Pris: 80,00 DKK
Birgit Lise Andersen
Forord til temanummer

Jørgen Bæk Simonsen
Er traditioner traditionelle? - den flerkulturelle udfordring

Tim Jensen
Religion og religionspluralisme: Udviklinger og udfordringer

Anne Browne
Modtagelsesklasser og metodeudvikling

Asad Ahmad
Integration, konflikthåndtering og forældresamarbejde

Kurt Rasmussen
Nye dimensioner i den pædagogiske praksis

Søren Hegnby
»Det er en dansk skole!« - en god dansk skole i en multietnisk virkelighed

Nadia Rafeh
To sprog er en gave

Birger Larsen
At være ung og dumpe ned i et nyt land

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD
>>> Omslag
>>> Indhold

38.årgang nr.5 November 2001 Psykoedukation for flygtninge Pris: 80,00 DKK
Ask Elklit
Psykologisk undersøgelse og diagnostik af traumatiserede flygtninge

Kirsten Abdalla og Ask Elklit
En landsdækkende screeningsundersøgelse af flygtningebørn fra Kosovo

Ask Elklit
Psykoedukation med flygtningebørn

Ask Elklit
Psykoedukation

Stina Rosted
Ud med mobning!

Bent Andresen
Nomadiske elevers kommunikative kompetencer – muligheder og udfordringer

Marie Elbinger Gramstrup
Psykologsamtaler for børn og unge med socialkognitive vanskeligheder

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD
>>> Omslag
>>> Indhold

37.årgang nr.3 Juli 2000 Alkohol - familie - børn Pris: 80,00 DKK
Palle Bendsen
Forord: Tabu

Pia Merete Korshin
Er alkoholisme en privatsag - også i børnefamilier?

Mogens Nygaard Christoffersen
Risikofaktorer i barndommen - Langtidsvirkinger af forældres misbrug

May Olofsson
Børn med medfødte alkoholskader

Else Christensen
Børn i familier med alkoholmisbrug – med fokus på behandlerens rolle

Læs mere >>
37.årgang nr.1 Februar 2000 PPR ind i år 2000 Pris: 200,00 DKK
Ole Varming
Børn og unge med socio-emotionelle vanskeligheder

Bjarne Nielsen
Den pædagogisk-psykologiske vurdering og dens anvendelsesmuligheder

Ole Robenhagen
Udvikling af lærer-elevforholdet set i lyset af et aktuelt syn på læring og undervisning

Poul Erik Pagaard
Læseudvikling

Per Schultz Jørgensen
Familien i det kulturelle opbrud - og opdragelsen af børnene

Freddy Sahl
PPR og konsultativ bistand på organisationsniveau

Ken Vagn Hansen
Konsultation - en nødvendigt metode i det pædagogiske-psykologiske arbejde

Henning Strand
Familiearbejde i en PPR kontekst

Svend Aage Madsen
Tidlig intervention

Terje Ogden - på dansk ved Jens Peder Nielsen
Om multisystemisk terapi

Læs mere >>
37. årgang nr. 4-5 2000 Brudflader i læsedebatten - FREE DOWNLOAD Pris: 0,00 DKK

Oplysninger om Videnscenter om Alkohol

Forord v. Gert Gamby
Brudflader i læsedebatten

Margrethe Vestager
Læsning

Gert Gamby

Skoledannelser i læsepædagogik 

Forebyggelse af læsevanskeligheder (oversat artikel)

Anita Hjälme

Kan man bli klok på läsdebatten och lära något av den?

Ingvar Lundberg

Vägen til skriftspråket

Erik Håkonsson

Den nødvendige uenighed om læsning

Jørgen Frost
Bliv venner med skriftsproget!

Ragnhild Söderbergh

Läsning som språkinlärning

Caroline Liberg

Barns läs-, skriv- och skriftröster – en teori baserad på en bred praktik

Kjeld Kjertmann

Læsegunstige miljøer: Forskning og pædagogiske implikationer

Bente Eriksen Hagtvet

Fra skriving til lesing?

Jørgen Chr. Nielsen

»Flintesten danner ved spaltning glatte brudflader«

Emil Kruuse
Design og metodologi i læseforskning


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050