Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
RUBIN-PRISEN » Rubins vase
 

Rubins vase

- er logo for "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift".
I "Pædagogisk Psykologisk tidsskrift" indledes alle artikler med ex af Edgar Rubins figur-grund-figurer.

Edgar John Rubin

(6. september 1886 i København – 3. maj 1951 i Holte) var en dansk psykolog og professor i eksperimentalpsykologi ved Københavns Universitets Psykologiske Laboratorium fra 1922 til sin død. Rubin var søn af vekselerer Gottfred Rubin (død 1900) og hustru Emma f. Levinsohn (død 1923). Han blev student fra Slomanns Skole 1904, fik accessit for prisopgave 1908, blev mag.art. 1910 og tog dernæst til Göttingen. Da havde han allerede skrevet afhandlingen "Beobachtungen über Temperaturempfindungen" (Zeitschrift für Sinnesphysiologie, 1912), hvori han godtgjorde, at der under visse omstændigheder opstår "paradoksale Varmefornemmelser", svarende til de af Alfred Lehmann påviste "paradoksale Kuldefornemmelser". Rubin blev dr.phil. 1915 på afhandlingen Synsoplevede Figurer. Studier i psykologisk Analyse (I, tysk udgave 1921), blev lektor ved Københavns Universitet 1918 og efterfulgte i 1922 Alfred Lehmann som professor i eksperimental psykologi ved samme, og som bestyrer af Universitetets Psykologiske Laboratorium.Rubin er især kendt for sin disputats Synsoplevede Figurer, der vakte opsigt og gjorde ham internationalt kendt inden for perceptionspsykologi. Disputatsen bygger på en fænomenologisk beskrivelse af vore synsoplevelser og sondringen mellem figur og grund. Til illustration heraf vises ofte "Rubins vase" (navngivet efter den danske psykolog Edgar Rubin). Tegningen kan enten opleves som en sort vase på hvid baggrund eller som to ansigter på en sort baggrund; de to figurer (hhv. vase og ansigter) kan ikke opleves samtidig — selvom man med lidt øvelse hurtigt kan skifte mellem dem. Han har arbejdet som forskningsassistent for Georg Elias Müller. Rubin skrev i inden- og udenlandske tidsskrifter samt danske dagblade, var 1924-35 medudgiver af Zeitschrift für Psychologie og fra 1936 af Acta psychologica, formand i Selskabet for Filosofi og Psykologi 1926, præsident for den X internationale Kongres for Psykologi i København 1932 og blev medlem af Videnskabernes Selskab 1949. Han blev Ridder af Dannebrog i 1940. Han blev gift 19. juni 1917 på Frederiksberg med Hedevig Elisabeth Thiesen (27. juni 1891 - 22. august 1965), datter af fisker C.H. Thiesen i Middelfart. (Wikipedia og Gyldendal)


Fra "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"s histories dokumenter

- Professor Erik From sikrede tidsskriftet rettighederne til Edgars Rubins figur-grund-figurer hos professorinde Edgar Rubin i foråret 1964. I ”Skolepsykologi”, nr. 1/1964, der udkom i september 1964, takker formand for ”Foreningen af Skolepsykologer og Konsulenter for Specialundervisning”, Kn. Fogh Hansen professorinden for denne tilladelse.
- Tidsskriftet ”Skolepsykologi” blev af foreningen besluttet oprettet på generalforsamlingen, fredag den 13. september 1963 på Nyborg Strand. På redaktionsmøde den 3. maj 1964 besluttedes det, at første nummer (16 sider) skulle udsendes august el. september 1964 med følgende indhold:
1. Kn. Fogh Hnsen: Det er en betydningsfuld begivenhed.
2. Redaktionen: Hvad vil tidsskriftet ”Skolepsykologi” bringe sine læsere?
3. K.B.Madsen: Volf-rapporten – ”Gladsaxe-forsøgene”.
4. Ib Rasmussen: Nogle overvejelser i anledningen af Knud Hermann: Om medfødt ordblindhed, 2. rev. Udg. 1963, Munksgaard.
5. Nye Bøger
6. Boganmeldelse: Regnér, Ellis G.: Skolepsykiatri (Almqvist & Wiksell 1962) af Erik Petersen (sad i redaktionen)

Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050