Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
RUBIN-PRISEN » Rubinprisen 2020 (skjult side)
 

RUBINPRISEN 2020 

22. januar 2021
Tilde Mardahl-Hansen, cand.comm., ph.d., forsker

Artikel: Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen – et spørgsmål om professionelles relationskompetencer eller snarere om betingelser for samarbejde? (Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift nr. 2/2019)
 
PRISENS GRUNDLAG
Prisen gives som en belønning for det faglige og det velskrevne, for aktualitet og det særlige – samt for evnen til at formidle et komplekst stof.
 
OM DEN VINDENDE ARTIKEL
- Der er interessante perspektiver i artiklen, hvor undervisning anskues i en praksisteoretisk tilgang, der karakteriserer undervisning som social praksis. Samtidig er der forskellige menneskesyn, samfundssyn, børnesyn og læringssyn, der mødes og brydes og som skaber modsætningsfyldte forståelser. Det knytter forfatteren til nogle interessante perspektiver på PPR-opgaven.
- Som læser får man virkelig fremlagt et ”kludetæppe”, som lærere og elever skal agere og samarbejde indenfor. Eller som forfatteren udtrykker det: Lærerfaglighed i praksis handler netop om at håndtere det komplekse hverdagsmylder af sammenhænge og modsætninger i forhold til at skabe betingelser, for at børn kan lære noget sammen - og at håndtere konflikter og forskelle som en del af at dette.
- Det er skønt, at forfatteren udtrykker forventningen til PPR psykologens indsats helt klart og eksakt, når læreren oplever, at arbejdet bliver vanskeligt: Ressourcepersoner som PPR-psykologer kan ikke ’nøjes med’ at være eksperter, men må indgå i samarbejde med lærere og elever om udforskning af betingelser for læring og deltagelse i skolen og forholde sig til de ofte konfliktuelle sammenhænge mellem forskellige aspekter af den undervisningspraksis, som børn skal lære og trives i.
 
TILDE MARDAHL-HANSEN MODTAGER RUBIN-PRISEN MED DISSE ORD:
Der er tale om en overordentlig interessant artikel midt i en tid, hvor relationskompetencebegrebet har fået sit indtog rundt om i folkeskolerne. Godt med en kritisk belysning af begrebet, når det placeres som ”forgrund” for lærerfaglighed og undervisning. Virkelig en artikel af betydning for PPR psykologers virke i samarbejdet ude på skolerne.


Nomineringer til RUBIN-prisen 2020:

Tilde Mardahl-Hansen: Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen – et spørgsmål om professionelles relationskompetencer eller snarere om betingelser for samarbejde? (2/2019)
Thomas Szulevicz (Forsker i PPR)
Thomas Szulevicz: PPR og de normative forudsætninger (5/6 2019)
Line Skov Hansen: Brug af data og forskningsviden i dagtilbud (2/2020)
Thomas Szulevicz, Rolf Lyneborg Lund og Peter Clement Lund Det pædagogisk-psykologiske kandidatspeciale – hvordan skrives der om PPR i danske kandidatspecialer? 
Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen: Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau ved hjælp af netværksforløb (3/2020)


 

PS: Hvem var egentlig Rubin?
Se tidsskriftets hjemmeside: https://www.skolepsykologi.dk/Rubins-vase

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift | Havrevænget 9 | 4681 Herfølge | Tlf.: 23600055 | Salg tlf.: 45460050