Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
FORSIDE » Rubinprisen 2019
 

RUBIN-prisen 2019
 
Redaktionen havde en stor opgave med at finde og kåre den forfatter, der skulle modtage prisen. Det har været et fornemt opløb af meget dygtige forfattere, og redaktionen siger jer tak for samarbejdet.
 
PRISENS GRUNDLAG
Prisen gives som en belønning for det faglige og det velskrevne, for aktualitet og det særlige – samt for evnen til at formidle et komplekst stof.
 
På redaktionsmødet fredag, den 24. januar 2020 blev det Ida Schwartz, der modtog RUBIN-prisen med disse ord til artiklen ” Problemers sociale udviklingshistorie” i ”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift”, der udkom i temanummer ”Konflikter om børns skoleliv”, nr. 2/2019:
 
Artiklen er relevant for pædagogiks-psykologisk arbejde. Den er velskrevet og mestrer en fin, læsbar analysebalance mellem teori og empiri. Man oplever at få noget nyt med sig og fornemmer, at forfatteren er i øjenhøjde med såvel feltet som med læseren. Artiklen går i kødet på en af de store vanskeligheder i arbejdet omkring børn i vanskeligheder: at alle problemer – også de problemer, der ender med at fremstå fuldstændigt isolerede og individualiserede – har udviklet sig i komplekse sociale sammenhænge. Blikket for „problemers sociale udviklingshistorie“ forsvinder imidlertid let ud af syne i takt med at afmagten i sagsforløb stiger. En vigtigt pointe i artiklen er derfor, at en afdækning af disse problemer altid må være en nødvendig del af både forståelse og intervention, hvis udfordringerne skal løses og ikke blot problemforskydes til det enkelte barn og „bortvisiteres“ til specialiserede tilbud.
 
 

De nominerede forfattere til RUBIN-prisen 2019:

56. årgang, nr. 5/6 November 2019
Else Skibsted
Elevens alsidige udvikling i skolen – en tilværelsespsykologisk intervention
Mette Molbæk, Maria Christina Secher Schmidt, Charlotte Riis Jensen og Janne Hedegaard Hansen
Samarbejde i den inkluderende skole – innovation eller dekoration
Thomas Szulevicz
PPR og de normative forudsætninger 

56. årgang, nr. 2 Tema: Konflikter om børns skoleliv - april 2019
Tilde Mardahl-Hansen:
Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen – et spørgsmål om professionelles relationskompetencer eller snarere om betingelser for samarbejde?
Ida Schwartz:
Problemers sociale udviklingshistorie

56. årgang, nr. 1 febr. 2019
Mette Christensen Jensen og Tine Basse Fisker:
Skal man spørge børnene?
Anne Hejgaard:
Det professionelle samarbejde ingen kunne finde – men alle søgte.
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PS: Hvem var egentlig Rubin?
Se tidsskriftets hjemmeside: https://www.skolepsykologi.dk/Rubins-vase 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift | Havrevænget 9 | 4681 Herfølge | Tlf.: 23600055 | Salg tlf.: 45460050