Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
OM OS » REDAKTION OG INFO
 
Vidste du...
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er bedømt gennem peer review og registreret i Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste over tidsskrifter,
der udløser points ( niveau 1)
i Den bibliometriske forskningsindikator.
Læs mere >>>

 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift udgives af Pædagogiske Psykologers Forening


Redaktion:
Charlotte Ringsmose, professor, Ph.d., Aalborg Universitet
Helle Rabøl Hansen, Ph.d., Aarhus Universitet
Sanna Dragholm, psykolog, leder i Socialstyrelsen, 
Jette Lentz, psykolog, PPR-leder i børn- og ungeforvaltningen i København, og formand for "Pædagogisk Psykologisk Forening
Elise Johanne Nielsen, psykolog, tidl. leder af PPR, Faxe Kommune
Maja Røn-Larsen, lektor, Ph.d., Roskilde Universitet
Henning Strand, Master of CBS, privatpraktiserende og rådgivende psykolog, tidl. PPR-leder
Tine Schaarup, psykolog, Ballerup Kommune
Thomas Szulevicz, cand. psych., ph.d., lektor i pædagogisk psykologi, Aalborg Universitet, 
Palle Johansen, psykolog, ansvarshavende redaktør for Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift


 

Tidsskriftet "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"s Review-panel


Tidsskriftet PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT har

tilknyttet et review-panel af udvalgte faglige eksperter, som redaktionen samarbejder med i ønsket om at opkvalificere artiklernes faglige niveau. Man kalder det "fagfællevurdering" eller "Peer-to-Peer-review. Udvalgte og anonymiserede artikler tilsendes review-panelet til vurdering. Review-panelets vurderinger af disse artikler indgår i redaktionens endelige beslutning om udgivelse. Det er redaktionens endelige ansvar, hvad der måtte udgives.

Review-panelet består af:


Peter Allerup, professor, cand. stat.
Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi
Louise Bøttcher, cand. psych, ph.d.
Ask Elklit, professor, cand. psych.
Susan Hart, cand.psych, ph.d., neuroaffektiv udviklingspsykologi
Gitte Haslebo, organisationspsykolog, cand. psych.
Finn Hesselberg, spesialist i klinisk psykologi, Norge
Anette Holmgren, cand.psych. og narrativ terapeut
Jan Mejding, lektor, seniorforsker, cand. pæd. psych.
Bo Møhl, professor, cand mag og cand psych., specialist og supervisor i psykoterapi og specialpsykolog i psykiatri
Jørn Nielsen, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi med børn
Poul Skov, fil.dr. 
Tine Jensen, lektor, cand.psych., ph.d.
Lene Tanggaard Pedersen, professor, Ph.d., rektor ved Designskolen, Kolding.

Redaktør:
Palle Johansen, cand.pæd.psych.
Havrevænget 9
4681 Herfølge
Tlf.: +45 23600055
mail@pptidsskrift.dk
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED -  Tema:
EVIDENS - et eftersyn


- Hvordan ser man om interventionen virker?
- Evidensbaseret praksis mellem vision og mystifikation
- Pædagogik og evidens

Læs mere om dette aktuelle temanummer her »
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050