Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Pædagogisk Psykologi - Rød serie
HELE NUMRE » RØD SERIE » Rød Serie 40 Social ulighed - Fra studieværkstedet
 
Rød Serie nr. 40: Social ulighed - Fra studioeværkstedet Pris: 120,00 DKK
Indeværende nummer er en artikelsamling skrevet af studerende på kandidatuddannelsen
i pædagogisk psykologi i et valgfag om social ulighed. Nummeret afspejler nogle aktuelle
ulighedsproblematikker og de forskellige teoretiske og forskningsmæssige perspektiver, der optager de studerende og som udtrykker vigtige facetter af temaet social ulighed. Gennem udgivelsen får vi kva de studerendes valg af genstandsfelt, teori mv et interessant blik i placeringen mellem studie og praksis. Ligeledes giver udgivelsen mulighed for at inddrage de studerende tidligere i processen ift at udgive og deltage i den faglige udveksling.
Nummeret kommer i rød serie i forståelsen af en “værktøjsserie”, der optager erfaringer fra: praksis, projekter i udvikling, første rapporteringer, ideer på vej og knytter sig til
uddannelsespolitisk højt prioriterede temaer som ‘negativ social arv’, chanceulighed,
‘restgruppeproblematik’ og mønsterbrud, samfundspolitiske, og de samfundsmæssige institutioners rolle i forhold hertil.
Empirisk er det identificeret igen og igen, at uligheden kommer til udtryk i daginstitutioner, skoler og videre i uddannelsessystemet. Den sociale ulighed i skolen viser sig i statistiske
sammenhænge mellem elevers socioøkonomiske baggrund og deres faglige præstationer i skolen. Der er ligeledes sammenhæng mellem familiebaggrunden hos de familier, skolen får børn fra, og de specialpædagogiske udfordringer en skole har.
På en lang række områder kan uligheden påvises lige fra begyndelsen og i barnets udvikling frem mod skolestarten og gennem hele uddannelsessystemet.
Børns opvækstvilkår gør dem i højere grad udsatte for diagnoser, specialundervisning, for at præstere lavt i uddannelsessystemet og for at ende i en udsat position.
Skiftende regeringer har haft uligheden som fokusområde og har gennem forskellige indsatser bestræbt sig på at øge chanceligheden gennem de samfundsmæssige institutioner og indsatser – en målsætning, der har vist sig at være særdeles vanskelig at
gennemføre. Hensigten med temanummeret er, at gå bagom de umiddelbare fremtoninger
og statistiske sammenhænge og dermed nuancere social arv og ulighed i lyset af strukturelle, sociale forhold og diskursive praksisser, hvorved gennem mere eller mindre skjulte mekanismer virker bagom gode hensigter.


Abstracts >>>
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050