Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
NYHEDER » PPT nr. 1/2022: Tema: Nest på rejse i Danmark
 

PPT nr. 1/2022: Tema: Nest på rejse i Danmark

« Tilbage
Dato: 4. februar 2022
 
PPT nr. 1/2022 - TEMA: Nest på rejse i Danmark
Nest dukker op i mange sammen-hænge i arbejdet med inklusion, mangfoldighed, fællesskaber og nu senest i mange kommuners arbejde med mellemformer.
- Intentionen med dette tema-nummer er at stoppe op og gøre status over, hvordan Nest på for-skellig vis har givet inspiration til ny tænkning og nye praksisformer, der udfordrer de traditionelle skillelinjer mellem special- og almenområdet og fokuserer på betydningen af fælles-skaber. Vi ønsker samtidig at sætte Nest ind i en pædagogisk psykologisk ramme for at undersøge, hvordan Nest kan bruges aktivt i PPR- medarbejderes samarbejde med skoler og dagtilbud.
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
har med følgende skribenter skabt dette faglige temanummer:
-Anna Crawford Kromann, Lene Tanggaard & Katrine Tranum Thomsen:
Introduktion
-Anna Crawford Kromann, Lene Tanggaard & Katrine Tranum Thomsen:
Pragmatismen træder frem i Nest - En undersøgelse af Nest’s videnskabsteoretiske ståsted og
betydning heraf for PPR praksis i Danmark
-Anna Crawford Kromann & Lene Tanggaard:
Nest møder velfærdsideologi i Aarhus – Erfaringer med at koble et amerikansk inklusionskoncept og dansk velfærdsideologi i skoleudvikling
-Jacob Bogh Sønderby: Praksisnært følgeskab - Nest inspireret samskabelse i Svendborg Kommune
Line Husum Pedersen, Lise Kirkegaard & Mads Rune Dahlstrøm: ALFA-klasser i Viborg Kommune
-Dorthe Møller Andersen, Karin Lykke & Katrine Tranum Thomsen: Nest i dagtilbud - Hvorfor kan et amerikansk skoleprogram for børn med autisme være en måde at arbejde med læringsmiljøet i danske daginstitutioner i samarbejdet mellem PPR og dagtilbud?
-Micki Sonne Kaa Sunesen: Nest – et bud på en transformeret specialpædagogisk praksisform
-Benedikte Havndrup & Christine Christensen: Nest og det neuroaffektive i Slagelse
-Jan Sejersdahl Kirkegaard: Perspektiver på Nest og mellemformer
-Thomas Szulevicz: Nest pædagogikkens ubesvarede spørgsmål
-Jeppe Agger Nielsen: Outbreak: Nest på rejse i Danmark

Bestil nyheden hér
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050