Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
NYHEDER » Ny udgivelse: Hvordan skabes et styrket PPR? - aktuelle bevægelser og dilemmaer
 

Ny udgivelse: Hvordan skabes et styrket PPR? - aktuelle bevægelser og dilemmaer

« Tilbage
Dato: 6. juli 2021

TEMA:
Hvordan skabes et styrket PPR?

– Aktuelle bevægelser og dilemmaer

 

Når nu PPR er organiseret så forskelligt rundt om i landets kommuner, er der i høj grad brug for at vi interesserer os for forholdet mellem den måde PPR er organiseret på og de arbejdsbetingel-ser, det giver PPR medarbejdere og dem, der skal bruge PPRs arbejde i deres hverdag – pædagoger, forældre, lærere, forældre – børn ikke mindst.

  • Det rejser spørgsmål om, hvordan PPR kaldes ind i opgaver i skoler og institutioner?

  • Hvilke ledelsesmæssige dilemmaer og prioriteringsdiskussioner rejser sig? Hvordan og hvilke opgaver skal priori- teres – ikke mindst hvordan kan for- skellige opgaver samtænkes?

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

har med følgende skribenter skabt dette faglige temanummer:

Dorte Kousholt og Jette Lentz
Hvordan skabes et styrket PPR? – Aktuelle bevægelser og dilemmaer
Jørn Nielsen og Søren Hertz, Metalog
PPR som specialister i kompleksitet
Charlotte Højholt & Maja Røn Larsen
Fællesskaber og situeret ulighed – om børns betingelser for indflydelse og udvikling af livsførelse
Mats Anderberg och Torbjörn Forkby
Planer för samverkan kring barn och unga i Skottland och Sverige – ett jämförande perspektiv
Anette Kureer
PPRs rolle, selvforståelse og relevans i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn
Christoffer Granhøj Borring
Bevægelser mod praksisnære samarbejdsformer – historiske og aktuelle individualiseringsproblematikker i skolepsykologien
Thomas Szulevicz & Torill Moen
Mellem individ og system – et kvalitativt studie af rådgiverrollen i dansk og norsk PPR/PPT
Thomas Szulevicz & Rolf Lyneborg Lund
Det pædagogisk-psykologiske kandidatspeciale – hvordan skrives der om PPR i danske kandidatspecialer?
Anne Morin
PPR-faglig ekspertise i tidlige tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejder og interventioner
Micki Sonne Kaa Sunesen
Samarbejdet mellem dagtilbud og PPR – i et mestringsperspektiv
Værkstedspapirer fra studerende på DPU


Bestil udgivelsen her
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050