Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Pædagogisk Psykologi - Rød serie
HELE NUMRE » RØD SERIE » Nr.R35 Københavns kommune. Uddannelses- og ungdomsforvaltning
 
Nr.R35 Københavns kommune. Uddannelses- og ungdomsforvaltning: Specialundervisningslærerne i København Pris: 50,00 DKK
SPECIALUNDERVISNINGSLÆRERNE I KØBENHAVN

Specialundervisningslærerne i København Hvem er de? Hvad er deres baggrund? Hvad er deres ønsker og behov i forhold til efter- og videreuddannelse? I løbet af året 2001 og 2002 har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen gennemført en spørgeskema-undersøgelse for at få et overblik over Københavns Kommunes specialundervisningslærere. Hvem er de? Hvad er deres baggrund? Hvad er deres ønsker og behov i forhold til efter- og videreuddannelse. En arbejdsgruppe blev nedsat for at belyse den aktuelle situation, inden for både § 20,1 og § 20,2 området, blandt de lærere der underviser inden for disse områder. Hvad er disse lærerers kompetence – hvorledes er de kvalificeret til at varetage den indsats som er nødvendig inden for området – er der behov for opkvalificering på området. I undersøgelsen indgår 639 læreres besvarelser, og undersøgelsen må derfor betragtes som et validt og vigtigt værktøj i den fremadrettede udvikling og planlægning af specialundervisningsindsatsen, herunder indsatsen i forhold til behovet for efteruddannelse af specialundervisningslærere. – Hvilken type efteruddannelse er det mere specifikt der er behov for? – Er der særlige indsatsområder hvor lærere føler sig godt/dårligt rustet? – Hvorledes bør en fremtidig efteruddannelsesindsats tilrettelægges med henblik på den generelle udvikling på området? Denne spørgeskemaundersøgelse af lærernes kompetenceprofil er med til at pege i hvilken retning man bør indtænke efteruddannelsestilrettelæggelse i forhold til de opgaver der skal løses inden for specialundervisningen i de kommende år.
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050