Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Pædagogisk Psykologi - Rød serie
RØD SERIE » Nr.R35 Københavns kommune. Uddannelses- og ungdomsforvaltning
 
SPECIALUNDERVISNINGSLÆRERNE I KØBENHAVN

Specialundervisningslærerne i København Hvem er de? Hvad er deres baggrund? Hvad er deres ønsker og behov i forhold til efter- og videreuddannelse? I løbet af året 2001 og 2002 har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen gennemført en spørgeskema-undersøgelse for at få et overblik over Københavns Kommunes specialundervisningslærere. Hvem er de? Hvad er deres baggrund? Hvad er deres ønsker og behov i forhold til efter- og videreuddannelse. En arbejdsgruppe blev nedsat for at belyse den aktuelle situation, inden for både § 20,1 og § 20,2 området, blandt de lærere der underviser inden for disse områder. Hvad er disse lærerers kompetence – hvorledes er de kvalificeret til at varetage den indsats som er nødvendig inden for området – er der behov for opkvalificering på området. I undersøgelsen indgår 639 læreres besvarelser, og undersøgelsen må derfor betragtes som et validt og vigtigt værktøj i den fremadrettede udvikling og planlægning af specialundervisningsindsatsen, herunder indsatsen i forhold til behovet for efteruddannelse af specialundervisningslærere. – Hvilken type efteruddannelse er det mere specifikt der er behov for? – Er der særlige indsatsområder hvor lærere føler sig godt/dårligt rustet? – Hvorledes bør en fremtidig efteruddannelsesindsats tilrettelægges med henblik på den generelle udvikling på området? Denne spørgeskemaundersøgelse af lærernes kompetenceprofil er med til at pege i hvilken retning man bør indtænke efteruddannelsestilrettelæggelse i forhold til de opgaver der skal løses inden for specialundervisningen i de kommende år.

<< tilbage til oversigt 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift | Havrevænget 9 | 4681 Herfølge | Tlf.: 23600055 | Salg tlf.: 45460050