Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Pædagogisk Psykologi - Rød serie
HELE NUMRE » RØD SERIE » Nr.R33 Bo Jørgensen
 
PPT’s arbejde med begrebet dysleksi ved starten af det 21. århundrede

Artiklen er den teoretiske del af forfatterens speciale i psykologi ved Københavns Universitet, »Dysleksi, working memory og perseveration« - Hvad er dysleksi? Begrebet dysleksi er i de seneste år dukket op i den offentlige debat oftere og oftere. Det bruges ofte synonymt med det ældre danske begreb ordblindhed. Næsten alle forklaringsmodeller tager udgangspunkt i læsevanskeligheden. De prøver at forklare, hvorfor individet ikke kan læse og stave, uden at tage hensyn til andre kognitive afvigelser. Forfatteren opstiller følgende beskrivelse af dysleksi: Dysleksi er en udviklingsforstyrrelse, forårsaget først og fremmest af genetiske faktorer, som indebærer afvigelser i hjernens struktur og funktion. Disse afvigelser er primært lokaliseret i sprogområderne i venstre temporoparietale områder; Wernickes område og gyrus angularis, men også i de magnocellulære systemer i stort.

<< tilbage til oversigt 

Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050