Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Pædagogisk Psykologi - Rød serie
RØD SERIE » Nr.R32 Anne Marie Kidde
 
PPT´s ARBEJDE MED TOSPROGEDE ELEVER

Vejledning for PPT-medarbejdere, en kortfattet oversigt over vigtige temaer. - Vejledningen indeholder en gennemgang af områder, der er centrale for PPR’s arbejde med tosprogede elever. De gældende regelsæt og centrale definitioner præsenteres, og der gives en beskrivelse af en række forhold, der har betydning for prøvetagning af tosprogede elever, hvor skærpet opmærksomhed omkring kommunikation og formidling til tosprogede børn og forældre anbefales. Der gøres rede for specifikke perspektiver/indfaldsvinkler, som bør medtages, når der arbejdes med tosprogede elever, og som har væsentlig betydning for kvaliteten i et sagsforløb. Desuden præsenteres ideer til hensigtsmæssig praksis i sagsbehandlingen . 

<< tilbage til oversigt 
 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift | Havrevænget 9 | 4681 Herfølge | Tlf.: 23600055 | Salg tlf.: 45460050