Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Pædagogisk Psykologi - Rød serie
HELE NUMRE » RØD SERIE » Nr.R30 HANNE LUNDH, KAREN KJÆR & ANNE MARIE LYNGÅE RASMUSSEN
 
LÆSEKOMPETENCE - SELVVÆRD - HANDLEKOMPETENCE

Det er ikke altid tilstrækkeligt, at læsehandicappede elever får forbedret deres læsefærdigheder. Også elevernes personlighed og evne til selvstændigt at handle er et ligeværdigt indsatsområde i specialundervisningen. 3 erfarne specialundervisningslærere giver med denne udgivelse deres bud på, hvordan undervisningen på et læsekursus kan tilrettelægges, således at læsekompetencen og selvværdet forbedres med en øget handlekompetence til følge. 

<< tilbage til oversigt 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift | Havrevænget 9 | 4681 Herfølge | Tlf.: 23600055 | Salg tlf.: 45460050