Søg titler, forfatter m.v.her: 
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Pædagogisk Psykologi - Blå serie
HELE NUMRE » BLÅ SERIE » Nr.B28 Poul Nissen: Projekt ny skolestart
 
Nr.B28 Poul Nissen: Projekt ny skolestart Pris: 140,00 DKK
Evaluering af tværsektorielt forsknings- og metodeudviklingsprojekt for anbringelsestruede børn og unge. Ny Skolestart handler om “genindskoling" af unge, der er, eller er lige ved, at droppe ud. Dette værk bekræfter tesen om, at et ikke nærmere defineret, men dog synligt, niveau af familiebase er en betingelse for, at børn og unge er inden for pædagogisk rækkevidde. Når familien går helt i opløsning, er risikoen for "selvmedicinering", misbrug af forskellig art, samt drop out fra skolen overhængende. Poul Nissen har gennem et grundigt udredningsarbejde dokumenteret nogle sammenhænge, som må give anledning til ransagelse af vore forskellige praksis: Sammenhængen mellem familien – det basale relationelle system – og menneskets dispositionelle forhold, de iboende træk, er uomtvistelig. Det betyder, at special- og socialpædagogisk intervention må indgå i èn praksis. En logisk følge er, at skolen er stedet, hvor pædagogisk, såvel almen, special som social, praktiseres implicit. På nudansk hedder det den rummelige skole.
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050