Søg titler, forfatter m.v.her: 
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Pædagogisk Psykologi - Blå serie
HELE NUMRE » BLÅ SERIE » Nr.27 Bjørn Glæsel og Anne Marie Kidde
 
TOSPROGEDE ELEVER I SPECIALUNDERVISNINGEN - en interviewundersøgelse af københavnske (§20.1 og §20.2) specialskoler/klasserækkers oplevelse af tosprogede elever udarbejdet af PPR København

I December 2001 vedtog Borgerrepræsentationen en udviklingsplan for skolernes arbejde med tosprogede elever. Et af målene i Udviklingsplanen var at analysere den konstaterede over/underrepræsentation af tosprogede elever i forskellige former for specialundervisning (bl.a. relativt mange tosprogede børn på skoler for udviklingshæmmede børn og relativt få på skoler for børn med kontaktvanskeligheder. I skoleåret 2003-2004 gennemførte PPR en interviewundersøgelse på specialskolerne og klasserækkerne. I denne rapport fremlægges resultaterne af analysen. PPR vil gerne takke de medvirkende skoler og Udviklingsafdelingen for Tosprogede for stor interesse og medvirken. 

<< tilbage til oversigt 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift | Havrevænget 9 | 4681 Herfølge | Tlf.: 23600055 | Salg tlf.: 45460050