Søg titler, forfatter m.v.her: 
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Pædagogisk Psykologi - Blå serie
HELE NUMRE » BLÅ SERIE » Nr. B31 Nye perspektiver på mobning
 
Nr.B31 Nye perspektiver på mobning Pris: 120,00 DKK
Forskerteamet eXbus, eXploring bullying in school, har gennem en årrække
 arbejdet med udvikling af en ny empirisk baseret teori om mobning. Teamets 8 forskere har arbejdet på tværs af socialpsykologi, etnologi, pædagogik, filosofi, statistik og jura. Titlen på teamets anden antologi, udgivet af Hans Reitzels
Forlag 2013, er Mobning Gentænkt, og gentænkning har der været brug for.
      Vi gentænker blandt andet de udbredte forståelser af mobning, der placerer  hovedårsager i personegenskaber og personkarakterer hos enten børn eller deres forældre. 
      Vores begrebsudvikling peger i stedet på mobning som en social dynamik, der  opstår i et samspil af interagerende kræfter af kulturel, diskursiv, teknologisk,  institutionel og personhistorisk art. Empirisk ser vi effekterne af dette samspil i kulturen i klasserummet, som udgør mobningens helt centrale kontekst.
      Seks års forskningsarbejde har givet os et omfattende og bredt materiale, og vi præsenterer i denne “Blå Serie, nr. 31” en række vinkler på skolemobning, som vi finder relevante fra et pædagogisk-psykologisk perspektiv.

 
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050