Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Tidsskrift for Pædagogisk Psykologi - Rød serie
HELE NUMRE » RØD SERIE
 

Rød serie - overgår til "Temanumre"

Rød Serie nr. 40: Social ulighed - Fra studioeværkstedet Pris: 120,00 DKK
Indeværende nummer er en artikelsamling skrevet af studerende på kandidatuddannelsen
i pædagogisk psykologi i et valgfag om social ulighed. Nummeret afspejler nogle aktuelle
ulighedsproblematikker og de forskellige teoretiske og forskningsmæssige perspektiver, der optager de studerende og som udtrykker vigtige facetter af temaet social ulighed. Gennem udgivelsen får vi kva de studerendes valg af genstandsfelt, teori mv et interessant blik i placeringen mellem studie og praksis. Ligeledes giver udgivelsen mulighed for at inddrage de studerende tidligere i processen ift at udgive og deltage i den faglige udveksling.
Nummeret kommer i rød serie i forståelsen af en “værktøjsserie”, der optager erfaringer fra: praksis, projekter i udvikling, første rapporteringer, ideer på vej og knytter sig til
uddannelsespolitisk højt prioriterede temaer som ‘negativ social arv’, chanceulighed,
‘restgruppeproblematik’ og mønsterbrud, samfundspolitiske, og de samfundsmæssige institutioners rolle i forhold hertil.
Empirisk er det identificeret igen og igen, at uligheden kommer til udtryk i daginstitutioner, skoler og videre i uddannelsessystemet. Den sociale ulighed i skolen viser sig i statistiske
sammenhænge mellem elevers socioøkonomiske baggrund og deres faglige præstationer i skolen. Der er ligeledes sammenhæng mellem familiebaggrunden hos de familier, skolen får børn fra, og de specialpædagogiske udfordringer en skole har.
På en lang række områder kan uligheden påvises lige fra begyndelsen og i barnets udvikling frem mod skolestarten og gennem hele uddannelsessystemet.
Børns opvækstvilkår gør dem i højere grad udsatte for diagnoser, specialundervisning, for at præstere lavt i uddannelsessystemet og for at ende i en udsat position.
Skiftende regeringer har haft uligheden som fokusområde og har gennem forskellige indsatser bestræbt sig på at øge chanceligheden gennem de samfundsmæssige institutioner og indsatser – en målsætning, der har vist sig at være særdeles vanskelig at
gennemføre. Hensigten med temanummeret er, at gå bagom de umiddelbare fremtoninger
og statistiske sammenhænge og dermed nuancere social arv og ulighed i lyset af strukturelle, sociale forhold og diskursive praksisser, hvorved gennem mere eller mindre skjulte mekanismer virker bagom gode hensigter.


Abstracts >>>
Rød Serie nr. 39. Projekt LISS Læring i struktureret samarbejde - lige fra skolestart Pris: 120,00 DKK
Børn i indskolingen viser, hvad de har mulighed for at vise af sociale samarbejdskompetencer, afhængigt af det læringsrum som læreren skaber.
Dette er essensen af et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt LISS (Læring I Struktureret Samarbejde), hvor børns sociale kompetencer i gruppesamarbejder er analyseret i  50 observationer, hvoraf  20 er video-optagelser i børnehaveklasser med efterfølgende interviews af de involverede børn.
Projektet viser, at sociale kompetencer ikke er noget man har eller ikke har, men noget man gives lejlighed til at udfolde og udvikle.
Et fælles læringssprog kan udvikles i sammenhæng med børnenes samarbejdsfærdigheder trin for trin under lærerens instruktion og feed-back, så børnene opnår en fælles forståelse af hvad de skal lære og lave, indgår i et fælles læringsrum,
og oplever et fælles ejerskab til løsningen af opgaven.
Rød Serie nr. 38. Achenbachs Child Behavior Checklist CBCL og relaterede instrumenter. Februar 2011 Pris: 75,00 DKK

Vurdering af kompetencer og problemfelter hos børn, unge og voksne 
 
Achenbachs empiribaserede assessmentsystem (ASEBA)består af en række spørgeskemaer, som er udviklet med henblik på vurdering af et bredt spektrum af problemfelter og kompetencer hos børn, unge og voksne lige fra 1½ års alderen til 90+. Det er et såkaldt multiinformant system, hvor hovedparten af spørgsmålene er ens på skemaerne til børn, forældre, lærer/omsorgsperson/partner. Det tager 10 – 20 minutter at udfylde skemaerne, som måler både kompetencer og problemfelter og 5 minutter at indtaste resultaterne og få profiler og narrative rapporter udprintet ved hjælp af et tilhørende edb program. Aktuelt er der udarbejdet danske autoriserede versioner af Achenbachs spørgeskemaer til brug for assessment af børn, unge og voksne. Achenbachs empiribaserede assessmentsystem kan bruges til at sige noget om, hvorledes børn/unge/voksne inden for en række kompetencer og problemfelter har det sammenlignet med børn/unge/voksne på samme alder i almindelighed.
 
Poul Nissen, fil. Dr., lektor, Center for Grundskoleforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Rød Serie 37: Klik her for at hente KTI-skemaerne (0.2 Mb)
Rød Serie 37 Birte Jensen og Tove Krogh: KTI - Kontrolleret Tegne-Iagttagelse Pris: 150,00 DKK
Varenr.: R37   

KTI er beregnet til anvendelse i starten af børnehaveklasseåret.
KTI er et materiale til iagttagelse og vurdering af skolebegynderes forudsætninger for at modtage og bearbejde skolens sproglige budskaber.
Analyse og vurdering af børnenes KTI-tegninger kan bidrage til at differentiere grundlaget for pædagogernes tilrettelæggelse af arbejdet i børnehaveklassen.
KTI er tænkt anvendt i et samarbejde mellem børnehaveklasselærere og PPR-medarbejdere, men kan anvendes af børnehaveklasselærere alene eller i et internt samarbejde på skolen.
Materialet indeholder skemaer til notering af iagttagelser og til opgørelse af børnenes tegninger, som kan skabe overblik over de enkelte børn og klassen.
Forskellige modeller for samarbejde om KTI er beskrevet i artiklen.
 

Rød Serie 36 Peter Kovacs: Cirkusprojekter - en støtte i barnets udvikling Pris: 40,00 DKK
Varenr.: R36   

Evaluering af pilotprojekt på specialskoler
i Københavns Kommune marts og april 2006

Psykolog Peter Kovacs, ansat i PPR distrikt Syd har ved siden af almindeligt psykologisk arbejde også på småbørnsområdet udnyttet sine evner som cirkusdirektør. Peter Kovacs har med baggrund i samarbejde med nogle af sine venner i Cirkus Luna – et omrejsende cirkus – hvert år lavet en eller flere cirkusgrupper med afsluttende cirkusforestilling i distrikt Syd.

 

Nr.R35 Københavns kommune. Uddannelses- og ungdomsforvaltning Pris: 50,00 DKK
SPECIALUNDERVISNINGSLÆRERNE I KØBENHAVN
Nr.R34 Bjarne Nielsen Pris: 55,00 DKK
REFORMER I FOLKESKOLEN GENNEM DE SENESTE 25 ÅR
Nr.R33 Bo Jørgensen Pris: 64,00 DKK
PPT’s arbejde med begrebet dysleksi ved starten af det 21. århundrede
Nr.R32 Anne Marie Kidde Pris: 75,00 DKK
PPT´s ARBEJDE MED TOSPROGEDE ELEVER
Nr.R31 Birthe Bolwig, Bjørn Glæsel og PPT Pris: 40,00 DKK
UDVIKLING OG KVALITET
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED -  Tema:
EVIDENS - et eftersyn


- Hvordan ser man om interventionen virker?
- Evidensbaseret praksis mellem vision og mystifikation
- Pædagogik og evidens

Læs mere om dette aktuelle temanummer her »
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050