Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
OM OS » REDAKTION OG INFO » Forfattervejledning
 
Vidste du...
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er bedømt gennem peer review og registreret i Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste over tidsskrifter,
der udløser points ( niveau 1)
i Den bibliometriske forskningsindikator.
Læs mere >>>

 

VEJLEDNING TIL FORFATTERE

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Udgivelse
Tidsskriftet udsendes til medlemmer af Pædagogiske Psykologers Forening og til øvrige abonnenter med fire numre om året, i alt ca. 600 sider.

Den røde Serie *)
Serien er en "værktøjsserie", der optager erfaringer fra praksis, projekter i udvikling og rapporteringer. Serien henvender sig til undervisere og studerende inden for professionsuddannelserne med hovedvægt på det pædagogisk-psykologiske område og til lærere, psykologer og forskere.

Den blå Serie *)
Serien indeholder mere omfattende, videnskabelige afhandlinger og rapporter inden for det pædagogisk-psykologiske fagområde. Læseren gives mulighed for at få kendskab til forskerens præmisser og arbejdsmetoder.

*) Den røde Serie og Den blå Serie 
udgives nu som Temanumre.

Manuskriptvejledning
Redaktionen modtager gerne manuskripter til tidsskriftet  Manuskripter sendes til den ansvarshavende redaktør som e-mail. Artikler til tidsskriftet bør normalt ikke være længere end 10-12 sider incl. eventuelle illustrationer. Husk at bruge afsnit og mellemoverskrifter.

Artiklen forsynes med en ”manchet”, dvs. en introduktion og appetitvækker til indholdet. Manchetten bør kun have et omfang på 4-8 linjer. Der skrives desuden et ”abstract” – gerne på engelsk og med engelsk overskrift. Abstractet giver i ganske kort form et resumé af indholdet; det bør kun have et omfang på 10-15 linjer. Der medsendes
- forfatternavn,
- forfatters titel,
- kort (2-3 linjer) egenbeskrivelse/biolinier,
- foto,
- arbejdssted,
- mail,
- telefon og
​- postadresse.

Litteraturhenvisninger følger APA-referencestilen (www.apastyle.org). I den løbende tekst angives forfatter efterfulgt af årstal i parentes, fx (busck, 2008). Litteraturhenvisninger samles efter artiklen under titlen Litteraturhenvisninger og præsenteres alfabetisk med hængende indrykning.

Læs mere her: https://www.scribbr.dk/category/eksempler-apa-standard/

Ex:
Busck, I. (2008). Reflektionsrum: Et redskab i konsultativ praksis. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 45(1), 31-41.
Murphy, J.J. & Duncan, B.L. (2007) Brief intervention for school problems - outcome informed strategies. New York: Thew Guilford Press.
Hansen, K.G. (2004). Børn med emotionelle forstyrrelser og børn med adfærdsforstyrrelser. I. Fleicher, A.V. & Thomsen, J. (red.), Håndbog i WISC-III tolkning (11-43). København: Dansk psykologisk Forlag.
Se i øvrigt:
Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer.
http://iva.ku.dk/refererkorrekt/

Noter i teksten markeres med fortløbende tal og noteres på samme side. Tabeller og figurer anbringes i teksten eller efter artiklen og litteraturhenvisningerne med angivelse af den løbende tekst, hvor omtrent de bør placeres.

Også ufærdige manuskripter og idéoplæg modtages gerne. Redaktionen kan evt. yde vejledning til udarbejdelsen.

Se i øvrigt yderligere
Vejledning og inspiration:


1. Forfattervejledning – teori, forskning og praksis inden for pædagogisk psykologi

2. Vejledning i at skrive en​ artikel til "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" på baggrund af en universitetsopgave eller afhandling.

3. Se i øvrigt denne video fra YouTube, som også kan være med til at støtte praktikere, når de går i gang med at skrive en artikel:
https://youtu.be/fxYVyL_s3P0

4. Artikel:
Charlotte Wegener: Skriv med glæde – få mere lystbetonede og fleksible skriveprocesser

Der ydes ikke honorar til forfattere og redaktion, men forfattere modtager tre numre af den pågældende publikation. Ophavsretten til artiklerne tilhører Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift i et år, hvorefter den deles mellem tidsskriftet og forfatter.
- Nye artikler ligger til salg de første 5 år efter udgivelsen. Herefter er de til "free download".


Redaktionen samarbejder med det norske tidsskrift for psykologer  "Psykologi i kommunen", hvilket giver mulighed for udgivelse af særlig relevante artikler også i Norge.

Bøger til anmeldelse
kan sendes til psykolog Henning Strand, PPR, Dyrespringvej 2, 2730 Herlev.

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050