Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 58. årgang-2021
 
FORSIDEHELE NUMRE
DE SENESTE NUMRETEMANUMRERØD SERIEBLÅ SERIE
NYHEDERABONNEMENT OG PRISEROM OSKONTAKT
58. årgang, nr. 4 - december 2021: TEMA: Diskussioner og demonstrationer af æstetisk praksis Pris: 180,00 DKK
Julie Kordovsky og Morten Nissen: Indledning

Mariane Hedegaard: Hvad motiverer unge generation efter generation til at blive ved med at male graffiti? – Udforskning af spændinger og modsætninger
i unges graffiti-aktiviteter

Mads Bank: Æstetisk fremstilling, stemning og subjektivitet i socialt arbejde

Kristian Holte Kofod: ‘Et hjernebrud kan gøre verden til en laks’ – Kreativ skrivning som æstetisk dokumentation

Sonny Kaasing & Kristian Holte Kofod: Æstetisk dokumentation – af unges selv-fortællinger

Anna Fjeldsted: Det fastholder uden at fastlåse. - Æstetisk refleksion og responsivitet i den konsultative praksis

Thomas Gylling-Andersen: Kan implementeringen af demokratiske, æstetiske processer i undervisningen være medierende for ekspansive læringsprocesser?

Kirstine K. Høgsbro: Kunst om kunst som del af en konsultativ, pædagogisk-psykologisk faglighed

Birgit Bundesen & Bent Rosenbaum: Skrivegrupper som resonansrum – Pædagogiske og gruppeterapeutiske pointer fra et forskningsprojekt i psykiatrien med skrivegrupper ledet af skønlitterære forfattere

Ole V. Rasmussen: Komposition og professionelt arbejde i PPR – en spejling i jazzmusik

Morten Nissen & Julie Kordovsky: Om at lege med tekster i skolen

Julie Kordovsky & Morten Nissen: Enter stage: Dramatiske refleksioner i folkeskolenKøb enkeltartikler: >>> 

Læs engelske abstract: >>>

 

58. årgang, nr. 3 - oktober 2021: TEMA: Artikler fra forskning og praksis Pris: 180,00 DKK
Anne Sofie Møller Sparre
Husk børnene – når mor eller far har et højrisikojob

Anne Sophie Kjeldahl & Lone Svinth
Pædagogers involvering i børns leg – muligheder og dilemmaer

Christopher Kehlet Ebbrecht & Preben Bertelsen
Hvordan giver vi stressede unge et godt nok greb om tilværelsen?

Hanne Føns & Marlene Smith
Fravær starter tidligt og er indlejret i relationelle og strukturelle betingelser – Et casestudie om børn og forældres perspektiver
på skolefravær børn..

Line Graff & Louise Wittendorff Jensen
Nye veje at gå i kommunernes tilbud til børn med skolefravær

Mogens Nygaard Christoffersen
Opsporing af psykisk vold mod børn.

Ole Løw
Co-teachende pædagogisk vejledning i skolen.

Thomas Gylling-Andersen
Om tilblivelsen af en trivselsintervention i den danske folkeskole
– et opgør med standardiserede tilgange.Køb enkeltartikler: >>> 

Læs engelske abstract: >>>

 

58. årgang, nr. 2 - juli 2021: Hvordan skabes et styrket PPR? - aktuelle bevægelser og dilemmaer Pris: 180,00 DKK
Dorte Kousholt og Jette Lentz
Hvordan skabes et styrket PPR? – Aktuelle bevægelser og dilemmaer

Jørn Nielsen og Søren Hertz, Metalog
PPR som specialister i kompleksitet

Charlotte Højholt & Maja Røn Larsen
Fællesskaber og situeret ulighed – om børns betingelser for indflydelse og udvikling af livsførelse

Mats Anderberg och Torbjörn Forkby
Planer för samverkan kring barn och unga i Skottland och Sverige – ett jämförande perspektiv

Anette Kureer
PPRs rolle, selvforståelse og relevans i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn

Christoffer Granhøj Borring
Bevægelser mod praksisnære samarbejdsformer – historiske og aktuelle individualiseringsproblematikker i skolepsykologien

Thomas Szulevicz & Torill Moen
Mellem individ og system – et kvalitativt studie af rådgiverrollen i dansk og norsk PPR/PPT

Thomas Szulevicz & Rolf Lyneborg Lund
Det pædagogisk-psykologiske kandidatspeciale – hvordan skrives der om PPR i danske kandidatspecialer?

Anne Morin
PPR-faglig ekspertise i tidlige tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejder og interventioner

Micki Sonne Kaa Sunesen
Samarbejdet mellem dagtilbud og PPR – i et mestringsperspektiv

Værkstedspapirer fra studerende på DPU

 
Køb enkeltartikler: >>> 

Læs engelske abstract: >>>

 

58. årgang, nr. 1 - Marts 2021: Skole, uddannelse og daginstitution som arena for trivsel Pris: 180,00 DKK
Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen:
FORORD. Skole, uddannelse og daginstitution som arena for trivsel
 
Helle Rabøl Hansen, Frederikke Knage, Penille Rasmussen og Dorte Marie Søndergaard:
Lyden, der forsvandt – Unges oplevelser og overvejelser i en tid med corona
 
Bjørg Kjær og Karen Ida Dannesboe:
Ulighed, stigma og social retfærdighed: pædagogisk arbejde med børnehavebørn i udsatte positioner
 
Lina Lundström:
Vänskapskultur – ett hinder för social inkludering?
 
Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen:
Skoletrivsel som velvære, virke og vellidthed – en praksisinformeret teoretisk begrebsudvikling (konceptualisering)

Venka Simovska og Dorte Kousholt:
Trivsel – et befordrende eller tyrannisk begreb? Skitsering af et udvidet begreb om skoletrivsel
 
Unni Lind:
Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv – et kollektivt, kropsligt og konfliktuelt anliggende
 
Anne Görlich og Liv Graversen:
At stå i sårbarheden – om relationelle konteksters betydning for trivsel
 
Jens Christian Nielsen:
Retfærdighed, relationer og tilhør – forskningsperspektiver på elevtrivsel i gymnasiet
Køb enkeltartikler: >>> 

Læs engelske abstract: >>>

 

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050