Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 57. årgang-2020
 
57. årgang, nr. 4. - December 2020: Pædagogisk kvalitet gennem organisatorisk og professionel udvikling Pris: 180,00 DKK
Line Skov Hansen og Charlotte Ringsmose:
Pædagogisk kvalitet gennem organisatorisk og professionel udvikling
 
Bent B. Andresen:
Forudsætninger for udforskende praksis og organisatorisk læring i dagtilbud
 
Jan Peeters, Dr., Ghent University:
In search of Pedagogical Heroes: What makes practitioners improve their pedagogical practice?
 
Bente Jensen, Roddy Walker og Maria Marquard:
Bæredygtig Kompetenceudvikling i Dagtilbud
 
Peter Andersen:
Organisatorisk udvikling gennem psykologisk sikkerhed og lydhør ledelse
 
May Britt Drugli:
Å begynne i barnehagen – små barns prosess
 
Charlotte Ringsmose:
Data og forskningsviden som grundlag for udvikling af kvalitet
 
Line Skov Hansen:
Udvikling af en evalueringskultur i dagtilbud
 
Line Anne Roien og Stine Lindberg:
Skolen i Florida, hvor tværprofessionelt samarbejde er nøglen til elevernes succes
 
Stig Broström:
Leg og læring – før og nuKøb enkeltartikler: >>> 

Læs engelske abstract: >>>

 

57. årgang, nr. 3. oktober. 2020-0 - Artikler fra forskning og praksis Pris: 180,00 DKK

Jonas Yde Højgaard
Et kvalitativt casestudie af grunde til fravær set i kontekst 

Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen
Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau ved hjælp af netværksforløb

Anna Sejer Nielsen
“Det gider jeg ikke!”
– Professionelles arbejde med det, de endnu ikke har forstået

Aske Glindvad Nørgaard og Anette Bentholm
Fællesskabende bevægelsesaktiviteter skaber social interaktion mellem børn med og uden autisme

Bjørg Kjær
Ikke som andre børn - Forældreskab når børn klassificeres som børn med særlige behov

Nicola Nyhave
Tvivl og mod – uærbødighed overfor etablerede forforståelser

Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræog og Jan Mejding
Kan ulik praktisering av reglene for skolestart bidra til å forklare kjønnsforskjellene i PIRLS-resultatene i Danmark og Norge? 

Micki Sonne Kaa Sunesen og Preben Olund Kirkegaard
Dybdelæring i skolenKøb enkeltartikler >>>


Læs engelske abstracts >>>

57. årgang, nr. 2 maj. 2020-Små børns udvikling - voksnes ansvar Pris: 180,00 DKK

Charlotte Ringsmose og Tine Pernille Schaarup:
Forord: Små børns udvikling – voksnes ansvar

Henning Strand:
Den tidligt forebyggende indsats som indsatsområde for PPR

Gitte Jørgensen:
Kunsten at få teori og praksis integreret for at bringe børn i udvikling

Tine Schaarup og Melissa Bruun:
Spædgruppen i Ballerup – et eksempel på en helt tidligt forebyggende indsats

Charlotte Ringsmose:
Pædagogperspektiver på forskerpraktiker samarbejde med fokus på at skabe forbedrede muligheder for børn i udsatte positioner i dagtilbud

Line Skov Hansen:
Brug af data og forskningsviden i dagtilbud

Charlotte Ringsmose:
Daginstitutioner er forskellige

May Britt Drugli, Elisabet Solheim og Turid Suzanne Berg-Nielsen:
Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme

Noomi Matthiesen:
Forældresamarbejde, tillid og de fortiede uenigheder


Udenfor tema:

Helene Stæhr og Mariane Hedegaard:
Psykologens konsultative arbejde med observationer i PPR – med fokus på opbygning af fælles succesmål
Helene Stæhr og Mariane Hedegaard:
Barnets perspektiv på tværfaglige møder – observation som konsultativ samarbejdsform
 
Læs engelske abstracts >>>

57. årgang, nr. 1 febr. 2020 - Frihed, frygt og fravær - når skolen vælges fra Pris: 180,00 DKK

Helle Rabøl Hansen:
Når skole vælges fra – indledning

Gro Emmertsen Lund:
Skolefravær kalder på relationsudvikling og kulturudvikling i skolen

Anne Görlich:
Ligegyldighedens mellemsted: Affekt i undervisningsrummet på HF 

Frederikke Skaaning Knage:
Skolevægring: sammenviklinger og subjektpositioner

Laila Colding Lagermann:
Fraværets fornuft. En forståelig modstand på et ubærligt skoleliv? 

Suna Christensen
Skole skal give mening for alle børn

Thomas Berg Nielsen
En praktikkers dilemmaer om skolefravær

Tine Basse Fisker:
Fra børn og fulde folk… Hvad børn selv siger om skoleundgåelse

Udenfor tema:

Bjarne Nielsen:
Hvorfor er det så svært at udvikle “Skolen for Alle” Mangler vi viden? Spilder vi ressourcer? Hvad med PPR?

Læs engelske abstracts >>>

Se hér!Inklusions- og
eksklusions-processer i sociale sammenhænge

48. årgang, 3 Juni 2011
Set fra en filosofisk, sociologisk ogsamfundsmæssig tilgang.
Læs mere her »

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
NYHED -  Tema:
Fysisk og socialt lærings-miljø i dagtilbud


Dette nummer sætterfokus på læringsmiljøets betydning
for 0-6årige børns læring og
udvikling i daginstitutioner og i overgangen til skolen.
Læs mere om dette aktuelle temanummer her >>>
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050