Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » TEMANUMRE » 56. årgang, nr. 2 Tema: Konflikter om børns skoleliv
 
56. årgang, nr. 2 Tema: Konflikter om børns skoleliv - april 2019 Pris: 120,00 DKK

Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen:
Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs

Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt:
PPR-psykologers indsatser i forhold til samarbejde og konflikter i skolelivet – Når ordningslængslen skygger for mellemrumsarbejde og corridor-casework

Peter Busch-Jensen:
Det som flaskehalsen peger på! Betydningen af skolens aktuelle organisering for samarbejde om skolens opgave
 
Tilde Mardahl-Hansen:
Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen – et spørgsmål om professionelles relationskompetencer eller snarere om betingelser for samarbejde?
 
Dorte Kousholt:
Skolevanskeligheder fra et forældreperspektiv - om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR

Ida Schwartz:
Problemers sociale udviklingshistorie


Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050