Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 56. årgang - 2019
 
56. årgang, nr. 5/6 November 2019 Pris: 120,00 DKK

Anna Crawford Kromann og Lene Tanggaard
Som ringe i vandet – PPR’s bidrag til folkeskoleudvikling gennem Nest

Anne Stærk og Thilde Westmark
Mind the gap – En kultursensitiv tilgang til narrative samtaler med unge

Annegrete Gohr Månsson, Mette Elmose, Søren Dalsgaard og Kirsten K. Roessler
Skydeidræt som kropsforankret læring. En kropsfænomenologisk analyse
af børn med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet

Else Skibsted
Elevens alsidige udvikling i skolen – en tilværelsespsykologisk intervention

Mathias Nimgaard Larsen
Gaming – leg eller lidelse - Et kulturhistorisk syn på computerspil i det 21. århundrede

Mette Molbæk, Maria Christina Secher Schmidt, Charlotte Riis Jensen og Janne Hedegaard Hansen
Samarbejde i den inkluderende skole – innovation eller dekoration?

Sara Priscilla Damgaard-Møller og Johanne Jeppesen Lomholt
Hvad driver de ambitiøse elever? En kritisk analyse af brugbarheden af Dwecks teori som
forklaringsmodel for mentale karakteristika hos “12-tals piger”

Thomas Szulevicz
PPR og de normative forudsætninger Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

56. årgang, nr. 4 Tema: Virkningsfuldt pædagogisk arbejde - august 2019 Pris: 120,00 DKK

Lone Svinth og Charlotte Ringsmose
Forord: Inkluderende organiseringer og samspil i dagtilbud 

Charlotte Ringsmose
Forvaltningsperspektiver på inkluderende dagtilbuds organiseringer og samspil 

Charlotte Ringsmose
Lederes perspektiver på virkningsfuld praksis i dagtilbud i udsatte boligområder 

Lone Svinth
Hvordan skaber dagtilbud inkluderende fællesskaber for børn i udsatte positioner? 

Lone Svinth
Når dagtilbud skaber inkluderende samspil og frugtbare deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positionerKøb enkeltartikler >>>


Læs engelske abstracts >>>

56. årgang, nr. 3 Tema: Når krisen rammer - juni 2019 Pris: 120,00 DKK

Poul Skaarup
Forord. Når krisen rammer
 
Bernhard Meißner
Crisis Management in Schools (CMiS)
 
Maria Schnack Wolff, Kristina Bøge Meyhoff, Mette Bastrup Jensen
og Npaporn Dangthongcharoen
Pædagogisk Psykologisk Kriseteam i PPR
 
Arthur Buchman, Jørgen Felding, Talli Ungar Felding, Monica Tafdrup Notkin,
Thomas Ree, Allan Shapiro og Lotte Vesterli. Redigeret af Peter Elsass
og Talli Ungar Felding
Terrorangrebet i København februar 2015
 
Nils Petter Reinholdt
«Såret som gror?»
 
Rikke Høgsted
Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær
traumatisering af hjælperne
 
Atle Dyregrov
Gammel kunnskap og ny viten: perspektiver på krisepsykologi
 
Lillian Zøllner
Selvmord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de 13-19 årige
 
Robert Jonasen
Fra fokus på uventede reaktioner til strukturelt set up inden for
opperationel kriseinterventionKøb enkeltartikler >>>


Læs engelske abstracts >>>

56. årgang, nr. 2 Tema: Konflikter om børns skoleliv - april 2019 Pris: 120,00 DKK

Charlotte Højholt og Maja Røn Larsen:
Konflikter om børns skoleliv – et forskningsprojekt på tværs

Maja Røn Larsen og Charlotte Højholt:
PPR-psykologers indsatser i forhold til samarbejde og konflikter i skolelivet – Når ordningslængslen skygger for mellemrumsarbejde og corridor-casework

Peter Busch-Jensen:
Det som flaskehalsen peger på! Betydningen af skolens aktuelle organisering for samarbejde om skolens opgave
 
Tilde Mardahl-Hansen:
Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen – et spørgsmål om professionelles relationskompetencer eller snarere om betingelser for samarbejde?
 
Dorte Kousholt:
Skolevanskeligheder fra et forældreperspektiv - om organisering af forældresamarbejde som opgave for PPR

Ida Schwartz:
Problemers sociale udviklingshistorie


Køb enkeltartikler >>>


Læs engelske abstracts >>>

56. årgang, nr. 1 febr. 2019 Pris: 120,00 DKK

Mette Christensen Jensen og Tine Basse Fisker:
Skal man spørge børnene?

Lise Hostrup Sønnichsen:
Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om “vandgymnastik” for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre

Johanne Strønen:
PP-tjenesten: Individ, system eller individ i systemet? 

Henning Strand:
Ligeværdigt samarbejde med børn, forældre og professionelle – inspiration fra Åben Dialog

Frida Nøddebo Nyrup: 

Vores seksualitet udvikles gradvist gennem det liv vi lever – også i barndommen

Anders Møllegaard Hyttel: 
Mobning i en zone af utydelighed: På tærsklen mellem inklusion og eksklusion

Aske Glindvad Nørgård:
F
ælleskabende idræt for mennesker med autismespektrumforstyrrelse

William J. Boone: 
Rasch Methods for Beginners

Anne Hejgaard:
Det professionelle samarbejde ingen kunne finde – men alle søgte.
Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

Se hér!Inklusions- og
eksklusions-processer i sociale sammenhænge

48. årgang, 3 Juni 2011
Set fra en filosofisk, sociologisk ogsamfundsmæssig tilgang.
Læs mere her »

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
NYHED -  Tema:
Fysisk og socialt lærings-miljø i dagtilbud


Dette nummer sætterfokus på læringsmiljøets betydning
for 0-6årige børns læring og
udvikling i daginstitutioner og i overgangen til skolen.
Læs mere om dette aktuelle temanummer her >>>
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050