Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 55. årgang - 2018
 
55. årgang, nr. 6 Tema: Har skolen køn? - dec. 2018 Pris: 120,00 DKK

Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen:
Et indledende skøn over køn

Inge Henningsen:
Struktur, der kønner

Helle Rabøl Hansen:
12-tallets piger 

Mette Lykke Nielsen, Mette Pless og Susanne Murning
En hyldest til de afslappede drenge: Køn og motivation på STX

Ida Ebdrup:
Hvorfor taler vi ikke om 12-talsdrenge? Et kønnet forhold til karakterer og dygtighed

Jens Christian Nielsen og Jesper Stilling Olesen:
Er en karriere inden for elitesport kun for drenge?

Steen Baagøe Nielsen:
‘Min kæreste ville aldrig vælge sådan et fag!’ 

Tekla Canger
Når en kønsneutral pædagogik ikke slår til i skolen 

Laila Colding Lagermann:
Den (ikke)ideelle elev Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

55. årgang, nr. 5 Tema: PPR og den pædagogiske psykologi - okt 2018 Pris: 120,00 DKK

Lone Hygum, Sara Bork, Louise Einspor og Vibe Strøier:
Forord.

Lene Tanggaard:
Når man er vært for meget – et PPR i udvikling.

Jørn Nielsen:
Kontekst management som praksisform.

Vibe Strøier:
PPR-psykologen som den Gode og Årvågne Vært. Vært: Paradigmer og Positioner.

Camille Leicht, Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby:
PPR som organisationskonsulenter – Den lille Revolution som er på vej?

Sara Bork, Louise Einspor og Lone Hygum:
Vi lærer ved at bruge det, vi lærer – Afprøvende læringsfællesskaber omkring kerneopgaven i PPR.

Hanne Bisgaard Jensen, Anne-Mette Lyngvold Nielsen og Maria Hedegaard: ‘Sampraksis’ som tværprofessionel samarbejdsform.

Sanne Birk Christensen og Abigael Cora Smith:
Ensom Ulv – fri Fugl: Psykologfaglig kompetenceudvikling i PPR via kollaborativt samarbejde.

Anne Suurballe Tornelund, Christina Keis Jakobsen og Sara Hedegaard Jensen:
Hvis vi tror på, at børn lærer i sociale fællesskaber – hvorfor tror vi så, at voksne lærer i et lukket møderum?

Iram Khawaja:
Radikalisering i skolen? Fra etnicitet og køn til muslimskhed, fælleshed og belonging. Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

55. årgang, nr. 1 febr. 2018 Tema: Angst Pris: 120,00 DKK

Barbara Hoff Esbjørn
Forord 

Mikael Thastum
Angstlidelser hos børn

Bianca Munkebo Christiansen, Barbara Hoff Esbjørn og Sonja Breinholst
Hjælp til Selvhjælp

Mette Maria Agner Pedersen og Barbara Hoff Esbjørn
Behandling af et barn med angst og trods

Marie Tolstrup
OCD hos børn og unge – Tvangstanker og tvangshandlinger

Jennifer Therese Løth
Projekt Hjælp til Selvhjælp i Lyngby-Taarbæk kommune

Pernille Hviid, Barbara Hoff Esbjørn og Jakob Waag Villadsen
Når almenpædagogikken bliver den bedste forebyggelse af angst

Maria Cabo Dannow og Barbara Hoff Esbjørn
Problematisk skolefravær

Patrick K. Bender
Problematisk Gaming og Angst: Et Review 


Køb enkeltartikler >>>


Læs engelske abstracts >>>
 

55. årgang, nr. 4 Aug. 2018 Pris: 120,00 DKK

Stella Karina Mezzolla Pedersen
Hvornår bliver børns skærmbrug skadelig?

Ida Astrup Jørgensen
Et ungdomsliv i limbo

Sanne Østergaard Nissen
HELT PERFEKT?

Luuk L. Westerhof
En invitasjon til utviklende prosesser – hvordan fagpersonen kan innby folk til refleksive og samskapende prosesser

Christina Holm Poulsen
Afmagtsprocesser i skolens fællesskaber

Ole Steen Kristensen
Komplekse interventioner i PPR – et pilotprojekt

Elisabeth Arnbak og Dorthe Klint Petersen
Kompenserende it til ordblinde: en støtte eller en sovepude?

Finn Hesselberg
Fagideologiske og etiske utfordringer i den pedagogisk-psykologiske tjenesten


Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

55. årgang, nr. 3 Juni 2018 Pris: 120,00 DKK

Anne Sofie Bjerre Lunkeit, Mette Elmose og Mathias Lasgaard: Ensomhed hos børn og unge med autisme

Mariane Hedegaard: Børn lærer og udvikler sig gennem hvordan deres deltagelse i forskellige praksissammenhænge spiller sammen

Louise Bøttcher: Inklusionens udfordring: Børn med usynlige handicap

Mariane Hedegaard: Psykologen som konsulent i fælles refleksionsrum med rådsøger
– rettet mod udviklingspsykologisk praksisudvikling for børn i bekymringsområder 

Birgit Irene Puch Jørgensen: Interaktionsobservation som grundlag for intervention omkring førskolebarnet med synsnedsættelse

Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro: Forudsigelse af alvorlige indkodningsvanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse

Bente Jensen og Ulrik Brandi: Professionel kompetenceudvikling og social ulighed i dagtilbud
Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

Nr.B35 Viden på arbejde i skolen - veje til øget engagement Pris: 120,00 DKK
Dette temanummer af PPT handler om, hvordan viden kan “komme på arbejde” eller “sættes i spil” i skolens pædagogiske praksisser med henblik på at udvikle skolen. Temanummeret har især fokus på viden, der er relevant for at handle i for-hold til problematikker om inklusion af børn og unge i marginale positioner, og det formidler viden fra tre delprojekter, der har været udført under en fælles overskrift: “Rekontekstualisering af viden om (dis)engagement og inklusion”. De tre delpro-jekter er udarbejdet af lektor, ph.d. Jens Hansen Lund, ph.d. Maj Sofie Rasmussen, professor Line Lerche Mørck og cand.pæd. pæd.psych. Mikkel Østergaard samt cand.pæd. pæd.psych. Michael Lyhne i samarbejde med samlet ni lærere, én pæ-dagog og to forældrepar fordelt på i alt tre skoler. 
Køb enkeltartikler >>>


Læs engelske abstracts >>>Bestil B35 i papirversion:

Se hér!Inklusions- og
eksklusions-processer i sociale sammenhænge

48. årgang, 3 Juni 2011
Set fra en filosofisk, sociologisk ogsamfundsmæssig tilgang.
Læs mere her »

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
NYHED -  Tema:
Fysisk og socialt lærings-miljø i dagtilbud


Dette nummer sætterfokus på læringsmiljøets betydning
for 0-6årige børns læring og
udvikling i daginstitutioner og i overgangen til skolen.
Læs mere om dette aktuelle temanummer her >>>
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050