Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » TEMANUMRE » 54. årgang, Tema Børn og Seksuelle overgreb nr. 4 september 2017
 
54. årgang, Tema Børn og Seksuelle overgreb nr. 4 september 2017 Pris: 120,00 DKK

Anna Louise Stevnhøj & Mimi Strange:
Et årtusindgammelt problem med en kort nutidshistorik

Anna Louise Stevnhøj & Mimi Strange:
Børn, seksualitet og seksuelle overgreb – et historisk perspektiv

Anna Louise Stevnhøj & Mimi Strange:
Hvad er seksualitet hos børn

Helene Oldrup:
Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark

Marianne Holst Nielsen, Anne Grethe Mogensen og Maja Leth Laursen:
Hvad gør vi, når de siger overgreb? Om PPR-psykologens dilemmaer i mødet med seksuelle overgreb på børn og unge

Helene Almind Jansen:
At forstå it-relaterede overgreb: typologi og behandling

Pia Rathje:
Overgrebsfokuseret behandling af børn i hospitalsregi

Anette Baadsgaard:
Om forældrearbejde i sager, hvor børn har været ofre (været udsat) for seksuelle overgreb

Vanessa Schmidt-Rasmussen og Elisabeth Frahm:
Børn/unge som er seksuelt krænkende overfor andre

Pernille Spitz og Pernille Bird:
De danske Børnehuse

Vivian Keit Mortensen og Lotte Kragh:
Videoafhøring af børn – om politiets arbejde

Stine Tofte:
Mediationer – et relationsforbedrende og traumereducerende behandlingsarbejde i seksuelle overgrebssager

Kirsten Trans:
Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb
 


Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050