Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 54. årgang - 2017
 
54. årgang, nr. 5/6 november 2017 Pris: 120,00 DKK

Bjarne Nielsen:
Skolens ressourcecenter – som dynamo for udvikling af almenundervisningen

Bo Møhl og Lotte Rubæk:
Når børn og unge skærer smerten bort

Camilla Printz og Mai Juul Andersen:
At bringe hverdagen ind i konsultativt arbejde – videoobservation som metode

Ditte Dalum Christoffersen:
“De siger at jeg skal tage mig sammen” – En tekst om kedsomhed i skolen

Dorthe Lau, Hanne Forsberg, Else Skibsted og Anne Søndberg:
Inkluderende specialpædagogik og specialpædagogiske kompetencer

Line Engel Clasen, Pia Rathje, Bjørt Lind, Helene Jansen, Svend Aage Madsen:
Gruppebehandling til ofre for seksuelle overgreb – børn og unges oplevelse og evaluering

Hanne Forsberg og Dorthe Lau:
Specialpædagogiske kompetencer i forhold til elever i komplicerede livs og læringssituationer

Ida Schwartz:
Læringsfælleskaber i skolen

Jytte Birk Sørensen:
Kontakt i teori og praksis – at arbejde med mennesker er at arbejde med ontakt

Lærke Jensen, Rikke Rossen, Rita Thomsen, Mette Sonniks og Peter Berliner:
Man skal kunne se glæden – familieklassen i Nuuk: tryghed, åbenhed og fælles læring

Else Skibsted:
Inklusion og differentiering – et eksempel fra skolepraksis

Ulrika Gidlund:
Teachers’ understanding of Emotional and Behavioral Difficulties (EBD) in Sweden - What is the problem? in Sweden - What is the problem?
 


Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

54. årgang, Tema Børn og Seksuelle overgreb nr. 4 september 2017 Pris: 120,00 DKK

Anna Louise Stevnhøj & Mimi Strange:
Et årtusindgammelt problem med en kort nutidshistorik

Anna Louise Stevnhøj & Mimi Strange:
Børn, seksualitet og seksuelle overgreb – et historisk perspektiv

Anna Louise Stevnhøj & Mimi Strange:
Hvad er seksualitet hos børn

Helene Oldrup:
Seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark

Marianne Holst Nielsen, Anne Grethe Mogensen og Maja Leth Laursen:
Hvad gør vi, når de siger overgreb? Om PPR-psykologens dilemmaer i mødet med seksuelle overgreb på børn og unge

Helene Almind Jansen:
At forstå it-relaterede overgreb: typologi og behandling

Pia Rathje:
Overgrebsfokuseret behandling af børn i hospitalsregi

Anette Baadsgaard:
Om forældrearbejde i sager, hvor børn har været ofre (været udsat) for seksuelle overgreb

Vanessa Schmidt-Rasmussen og Elisabeth Frahm:
Børn/unge som er seksuelt krænkende overfor andre

Pernille Spitz og Pernille Bird:
De danske Børnehuse

Vivian Keit Mortensen og Lotte Kragh:
Videoafhøring af børn – om politiets arbejde

Stine Tofte:
Mediationer – et relationsforbedrende og traumereducerende behandlingsarbejde i seksuelle overgrebssager

Kirsten Trans:
Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb
 


Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

54. årgang, nr. 3 Juni 2017 Pris: 120,00 DKK

Tove Davidsen og Lisbet Almstrup Olesen: 
Hvordan kan man forstå processen i et sandplayforløb, som foregår i en gruppesammenhæng?

Stig Broström: 
På vej mod nye styrkede pædagogiske læreplaner 

Simone Weng Facondini: 
Når IT bliver et forstyrrende element i undervisningen 

Susan Hart: 
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de udviklingsbaserede programmer: NUSSA og Forældre på alle strenge

Astrid Kiil, Nina Madsen Sjö og Maiken Pontoppidan:
Måling af børns trivsel i interventionsstudier

Jon Kevin Staal:
”Det bliver hele tiden lidt sværere, kan du mærke det?”Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

54. årgang, nr. 2 April 2017 ”Barnets perspektiv - barnets stemme” Pris: 120,00 DKK

Jette Lentz
Forord 

Persille Schwartz og Alison Clark
Småbørnsperspektiver – en tilgængelig, gyldig og nødvendig feedback
for udvikling af praksis i dagtilbud 

Rune Frederik Cordsen og Inger Lokjær Faurdal
Spændingsfeltet mellem elevers stemmer og læreres handlemuligheder

Hanne Warming
Tillid og inddragelse af barnets perspektiv

Karen Ruth Hansen
Om børns stemmer i pædagogisk udvikling

Lene Tanggaard
Har vi glemt børnene? – overvejelser over analytiske tilganges betydning

Tracey Colville, Sandra Montgomery og Jette Lentz
Spørg barnet – om inddragelse af børn i læringsmæssig praksis


Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

54. årgang, nr. 1 Febr. 2017- Tema: Ftremtidens PPR i nye praksisfelter Pris: 120,00 DKK

Lene Tanggaard 
Forord 

Benedicte Schilling
Positionering som intervenerende pædagogisk-psykologisk redskab for
psykologen i det fremtidens PPR

Sara Bork, Louise Einspor, Lone Hygum og Vibe Strøier
Specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi “Nye tider nye muligheder”
Aktionslæring og Videnstilegnelse. Specialister i pædagogisk
psykologi

Jacob Stenholt-Jacobsen
Nyskabelse af PPR – eller…. Forandringer i det små 

Jørn Nielsen
PPR – og svaret på børn og unge i udsatte positioner

Anne-Marie Keis og Vibeke Fold
Nyt praksisfelt i PPR-Lolland

Katrine Tranum Thomsen og Stine Clasen
Pædagogiske træningsgrupper og Nest klasser – To eksempler på nye
praksisformer i nutidens PPR

Ane Lemche og Tine Lydolph
Netværksarbejde i PPR

Henning Strand
Fremtidsrettet praksis i PPR


Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

Se hér!Inklusions- og
eksklusions-processer i sociale sammenhænge

48. årgang, 3 Juni 2011
Set fra en filosofisk, sociologisk ogsamfundsmæssig tilgang.
Læs mere her »

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
NYHED -  Tema:
Fysisk og socialt lærings-miljø i dagtilbud


Dette nummer sætterfokus på læringsmiljøets betydning
for 0-6årige børns læring og
udvikling i daginstitutioner og i overgangen til skolen.
Læs mere om dette aktuelle temanummer her >>>
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050