Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 53. årgang - 2016
 
53. årgang, nr. 3 December 2016 Pris: 120,00 DKK

Lise Hostrup Sønnichsen:
Motiverende mobilteknologi i skole-hjemsamarbejdet – betydning og implementering 

Hanne Nissen Boer & Christina Hoffmann-Christensen:
Inklusion – en proces på mangfoldige niveauer

Charlotte Wegener:
Skriv med glæde – få mere lystbetonede og fleksible skriveprocesser 

Lene Kirstine Gundersen og Jørn Nielsen:
At styrke forbindelser –Evaluering af et kompetenceudviklingsforløb 

Peter Berliner & Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard:
Danske elevers opfattelse af fredsundervisning 

Ditte Winther-Lindqvist:
Indretning af daginstitutioner som bo-grupper 

Line Spicker:
Hvordan kan der skabes motivation og trivsel hos udsatte unge gennem træning af resiliens? 

Luuk L. Westerhof:
Debatindlæg: Er ADHD, en nevrologisk forstyrrelse, en sosial konstruksjon eller kan det være både-og? 

Henning W. Nielsen & Bjarne Nielsen:
PPR og skolens samarbejde med forældrene 

Mindeord for Anders Poulsen 


Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

53. årgang, nr. 2 Oktober 2016 - Tema "Vild Ungdom?" Pris: 120,00 DKK

Helle Rabøl Hansen, Laila Colding Lagermann og Jens Christian Nielsen: 
Vild og mild?

Christian Sandbjerg Hansen:
“Vilde piger”, “pigebander” og moralsk panik: Om klassifikationskampe og
betydningen af den offentlige repræsentation af sociale problemer

Kirsten Elisa Petersen: At blive set som ballademager – unge bandemedlemmers fortællinger om deres skolegang

Laila Colding Lagermann: Marginaliserede unge og den betydningsfulde voksne: en fortælling om magtesløshed

Jens Christian Nielsen: Fællesskabet er nøglen til at forstå unges selvforvaltning af risici i ungdomslivet

Niels Kryger:
Unges tvetydige kamp for at erobre frihed

Jonas Lieberkind: Unge, mellem politik og dannelse

Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther-Lindquist og Jens Christian Nielsen:
Fortrolighed med professionelle voksne i de unges liv

Inge Henningsen: Adgangskrav med slagside

Jens Christian Nielsen, Jesper Stilling Olesen og Lotte Stausgaard Skrubbeltrang: Tilblivelse af talenter og ikke-talenter – om unges arbejde med at blive til som idrætstalenter

Mindeord
Bjørn Glæsel 7. oktober 1935 - 29. juli 2016Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>

53. årgang, nr. 1 Marts 2016 Pris: 120,00 DKK
Lone Svinth
Udvikling af pædagogisk åbenhed for børns perspektiver og deltagelse i vuggestue og dagpleje

Hanne Bendix
Legetræning kan udvikle og forbedre de sociale kompetencer for børn med problemer indenfor autismespektret og ADHD

Pia Pipenbring Hedegaard
Har alle, der har en opmærksomhedsforstyrrelse, AD/HD?

Vibeke Dal og Ellen Krabbe
Gruppemetoden – et redskab til behandling af efterfødselsreaktioner

Bjørg Kjær og Karen Ida Dannesboe
PPRs konsultative funktion: Følsomme relationer og professionelle identiteter på spil

Rasmus Alenkær
Inklusion - Administration, tradition eller kvalitet?

RUBRIK: Nyt fra det pædagogisk-psykologiske arbejde – rundt i verden:
Charlotte Ringsmose
KIDS i USA

Sanna Dragholm
CHADD- Annual International Conference

Mindeord for Niels Ernst


Køb enkeltartikler >>>

Læs engelske abstracts >>>
 

Se hér!Inklusions- og
eksklusions-processer i sociale sammenhænge

48. årgang, 3 Juni 2011
Set fra en filosofisk, sociologisk ogsamfundsmæssig tilgang.
Læs mere her »

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
NYHED -  Tema:
Fysisk og socialt lærings-miljø i dagtilbud


Dette nummer sætterfokus på læringsmiljøets betydning
for 0-6årige børns læring og
udvikling i daginstitutioner og i overgangen til skolen.
Læs mere om dette aktuelle temanummer her >>>
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050