Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » TEMANUMRE » 52. årgang, 3 juni 2015 Tema: Testningens mange betydninger
 
52. årgang, 3 juni 2015 Tema: Testningens mange betydninger Pris: 120,00 DKK

Kristine Kousholt & Maja Røn Larsen
Testningens mange betydninger i skoler og daginstitutioner

Christian Ydesen
Folkeskolens testpraksisser i historisk perspektiv

Bjørn Hamre, Kristine Kousholt, Dorthe Staunæs & John Benedicto Krejsler
Eleverne, der skulle blive så dygtige, som de kunne – Kategorisering og potentialitet i skolens lærings- og testarrangementer 

Thomas Gitz-Johansen
Når testning griber ind i pædagogikken

Kristine Kousholt
Børn som deltagere i social testpraksis

Lars Holm
De nationale test og læreres konstruktion af dygtighed i læsning

Lene S. K. Schmidt
Sprogarbejde på tværs – test af småbørn

Charlotte Ringsmose
Vi tester hvor gærdet er lavest

Peter Allerup
Kan adaptive tests producere ikke-tilpassede elever?

Læs engelske abstracts >>>
 

Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050