Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 52. årgang - 2015
 
52. årgang, 5/6 December 2015 Pris: 120,00 DKK

Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard & Peter Berliner
Danske skoleelevers opfattelse af fred

Nils Kaland
Hva er savant syndrom, og hvordan kan dette syndromet forklares?

Terje Ogden
Elever med problematferd

Maria Dressler, Camilla Obel & Kasper Mikladal
De vrede børn og unge – når voldsom vrede ikke bare er et spørgsmål
om anderledes hjerner

Tilde Mardahl-Hansen
Konflikt og samarbejde mellem ressourcepersoner og lærere om inklusion

Mariane Hedegaard, Kasper Munk, Kirsten Sørensen, & Jette Hülsen
Livsduelighed, leg og læring– Værdi-diskussion knyttet til børns
overgange fra børnehave til skole

Linda Jørgensen
Faktorer, der kan påvirke handicappede børns fremtidsudsigter


Læs engelske abstracts >>>


FREE DOWNLOAD
>>> Indhold og omslag

52. årgang, 4 September 2015 Pris: 120,00 DKK

Dorte Nissen
Rådgivning - proces og praksis

Jette Lentz
Inddragelse af ”Barnet Stemme” og udvikling af netværksmøder og læringsfællesskaber

Birgitte Madsen, Karina Amtkjær Schrøder og Andreas Granhof Juhl
”Sammen undgår vi klager” – et udviklingsprojekt mellem to kommuner

Ida Schwartz og Gitte Bergstedt Bork
Specialviden i almenpædagogik

Mette Thomsen og Pernille Ekeløf
Theraplay-aktiviteter i daginstitutioner: Hvilken effekt kan implementering af theraplay-aktiviteter have for pædagogisk praksis i daginstitutioner?

Ditte-Marie From
Sunde, overvægtige børn – sproglige konstruktioner af sundhedspædagogiske rum
Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD
>>> Indhold og omslag

52. årgang, 3 juni 2015 Tema: Testningens mange betydninger Pris: 120,00 DKK

Kristine Kousholt & Maja Røn Larsen
Testningens mange betydninger i skoler og daginstitutioner

Christian Ydesen
Folkeskolens testpraksisser i historisk perspektiv

Bjørn Hamre, Kristine Kousholt, Dorthe Staunæs & John Benedicto Krejsler
Eleverne, der skulle blive så dygtige, som de kunne – Kategorisering og potentialitet i skolens lærings- og testarrangementer 

Thomas Gitz-Johansen
Når testning griber ind i pædagogikken

Kristine Kousholt
Børn som deltagere i social testpraksis

Lars Holm
De nationale test og læreres konstruktion af dygtighed i læsning

Lene S. K. Schmidt
Sprogarbejde på tværs – test af småbørn

Charlotte Ringsmose
Vi tester hvor gærdet er lavest

Peter Allerup
Kan adaptive tests producere ikke-tilpassede elever?

Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD
>>> Indhold og omslag

52. årgang, 2 april 2015 Pris: 120,00 DKK

Elisabeth Arnbak
Forskningsbaseret praksisudvikling i skolens faglige læseundervisning

Jette Petersen, Peter Lauritzen
Projekt i Aarhus går nye veje i forhold  til utilpassede og  kriminalitetstruede unge (13+)

Iram Khawaja
“Det muslimske sofa-hjørne”- integration, muslimskhedog racialisering

Anna Sejer Nielsen
“Det er rent cowboyland” – unge i overgangen mellem psykiatrisk hospital og folkeskolen. 

Bjørg Mari Hannås
Sammenhengen mellom tidlig innsats, tilpasset opplæring og spesialundervisning 

Mathias Lasgaard, Julie Christiansen & Rikke Holm Bramsen
Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Sofie Wille Østergaard, Ditte Holm Sørensen, Marie Louise Reinholdt-Dunne, & Barbara Hoff Esbjørn
Særligt sensitiv? En kritisk akademisk analyse af begrebet.

Birthe Rusike
Projekt Wii – et casestudie af et træningsprojekt i en specialklasse


Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD
>>> Indhold og omslag

52. årgang, tema "PPR i forandring", 1 Februar 2015 Pris: 120,00 DKK
Præambel

Bjarne Nielsen
Forord: Indledning til temanummer om PPR i Forandring

Charlotte Ringsmose
Videnskaberne, fagligheden og PPR i forandring

Bjarne Nielsen
Ledelse af PPR som organisation

Eik Møller
Fremtidens PPR – hvor er den på vej hen?

Henning Strand
Fremtidens udfordringer for PPR – et ledelsesperspektiv

Ida Marie Holm, Erik Cloyd Ebsen
Flerfaglig aktionslæring

Jan Sejersdahl Kirkegaard
PPR for fremtiden

Lene Tanggaard
Et opfindsomt og offensivt PPR?

Ole V. Rasmussen
En Børne- Ungerådgivning og PPR – “just in time”

Thorsten Schumann
Et fælles væsen – det fremtidige samarbejde mellem børne- og
ungdomspsykiatri og kommunalt ansatte psykologer

Vibe Strøier
PPR mellem tamme og forheksede problemer


Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD
>>> Indhold og omslag

Se hér!Inklusions- og
eksklusions-processer i sociale sammenhænge

48. årgang, 3 Juni 2011
Set fra en filosofisk, sociologisk ogsamfundsmæssig tilgang.
Læs mere her »

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
NYHED -  Tema:
Fysisk og socialt lærings-miljø i dagtilbud


Dette nummer sætterfokus på læringsmiljøets betydning
for 0-6årige børns læring og
udvikling i daginstitutioner og i overgangen til skolen.
Læs mere om dette aktuelle temanummer her >>>
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050