Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » TEMANUMRE » 51. årgang, 3 August 2014 - Jubilæumsnummer
 
51. årgang, 3 August 2014 - Jubilæumsnummer Pris: 120,00 DKK
1964 –  K.B. Madsen
Volf-rapporten

1966 –  Jesper Florander og Finn Rasborg
Uppsalaprøvens prognostiske værdi 

1970 – Vagn Rabøl Hansen
Om intelligensbegrebet og anvendelse af intelligensprøver

1971 –  Bent Rieneck
Det samspilsramte barn

1971 –  Signe Engbæk
Forebyggende arbejde – skolelæge/skolepsykolog

1972 –  Birgit Kvolsbjærg
Læseretardering og adfærdsproblemer

1981 –  Mogens Hansen
Skolepsykologisk praksis i 1980'erne

1984 –  Henning W Nielsen
“Tid at undervise i” – Hvad ved vi om det?

2000 –  Freddy Sahl
PPR og konsultativ bistand på organisationsniveau

2003 –  Ole Bang-Larsen
Classroommanagement

2011 –  Bjarne Nielsen
Inklusion i skolen – en opgave for mange aktører

2011 –  Henning W Nielsen
PPR og den inkluderende skole

2014 –  Bjørn Hamre
Specialundervisningen – et dilemma mellem forvaltning af potentialitet og krav om inklusion


Læs engelske abstracts >>>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
 
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050