Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 51. årgang - 2014
 
51. årgang, 5/6 december 2014 - Tema: Hjerne, læring og undervisning Pris: 120,00 DKK

Lisser Rye Ejersbo og Bo Steffensen, gæsteredaktører
og redaktionen for “Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift”
Forord

Bo Steffensen og Lisser Rye Ejersbo
Pædagogisk neurovidenskab

Bo Steffensen
Hjernen, sprog og læsning

Pernille Bødtker Sunde og Lisser Rye Ejersbo
Matematikundervisning i et pædagogisk neurovidenskabeligt perspektiv

Gavin R. Price & Daniel Ansari
Developmental Dyscalculia: Characteristics, Causes and Treatments

Theresa Schilhab
Neurale bottom-up og top-down processer i læring og undervisning

Simon Nørby
Udbytterig læring: Om tre faktorer der befordrer langtidshukommelse

Charlotte Ringsmose
Læring i daginstitutioner

Louise Bøttcher, Berit Falkenstrøm og Lone Bryder Nielsen
Kognitive undersøgelser af børn med cerebral parese som grundlag for inkludering i skolealderen

Ulrik Jeppesen
Et selvstændigt og meningsfuldt liv for voksne med erhvervet hjerneskade og anterograd amnesi?

Lisser Rye Ejersbo
Intuition og læringLæs engelske abstracts >>>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
51. årgang, 4 August 2014 - Tema: Tidlige indsatsers langsigtede betydning Pris: 120,00 DKK

Charlotte Ringsmose og Kornelia Kraglund
Forord. Tidlige indsatsers langsigtede betydning

Kornelia Kraglund
Tidlig forebyggelse begynder i graviditeten

Ole Henrik Hansen
Højkvalitetspasning for små børn

Peter Berliner
Tidlig indsats og social resiliens i et community psykologisk perspektiv

Mette Væver
Udviklingspsykopatologien og den transaktionelle udviklingsmodel

Charlotte Ringsmose
Tidlige indsatsers langsigtede betydning

Claus Holm
Paradigmeskift mod en ny livsdueligheds pædagogik

Tak for opmærksomheden
ved “Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift”s 50 års fødselsdag!Læs engelske abstracts >>>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
 
51. årgang, 3 August 2014 - Jubilæumsnummer Pris: 120,00 DKK
1964 –  K.B. Madsen
Volf-rapporten

1966 –  Jesper Florander og Finn Rasborg
Uppsalaprøvens prognostiske værdi 

1970 – Vagn Rabøl Hansen
Om intelligensbegrebet og anvendelse af intelligensprøver

1971 –  Bent Rieneck
Det samspilsramte barn

1971 –  Signe Engbæk
Forebyggende arbejde – skolelæge/skolepsykolog

1972 –  Birgit Kvolsbjærg
Læseretardering og adfærdsproblemer

1981 –  Mogens Hansen
Skolepsykologisk praksis i 1980'erne

1984 –  Henning W Nielsen
“Tid at undervise i” – Hvad ved vi om det?

2000 –  Freddy Sahl
PPR og konsultativ bistand på organisationsniveau

2003 –  Ole Bang-Larsen
Classroommanagement

2011 –  Bjarne Nielsen
Inklusion i skolen – en opgave for mange aktører

2011 –  Henning W Nielsen
PPR og den inkluderende skole

2014 –  Bjørn Hamre
Specialundervisningen – et dilemma mellem forvaltning af potentialitet og krav om inklusion


Læs engelske abstracts >>>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
 
51. årgang, 2 Juli 2014 Pris: 120,00 DKK
Alexandra Holmboe og Henrik Skovlund
Indfaldsvinkler til vellykket inklusion i folkeskolen

Sebastian Damkjær-Ohlsen
Brok og negative fortællinger kan føre til en positiv udvikling

Anja Grøndahl
Fortællinger om en kløft, og en mulig dumping af inklusion som ideologi

Lene Kiel Jespersen, Aase Schmidt og Johnny Gydesen
Om tilblivelsen af en mødeledelsesmodel i Assens Kommune

Frans Ørsted Andersen og Louise Tidmand
Hvordan børn lærer sig nye handlemuligheder og kompetencer - en undersøgelse af indsatser i folkeskolen baseret på positiv psykologi

Anne-Mette Veber Nielsen
Ortografiske færdigheder og den tidlige læseudvikling

Poul Nissen
Identifikation af begavede og talentfulde elever – hvordan gør man?Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
 
51. årgang, 1 Februar 2014 Pris: 120,00 DKK
Louise Flensted Rønberg
Hvad er problemet? Elever med dansk som andetsprog kan jo sagtens læse!

Anna Bohn Smitshuysen
MiniCasestudie. Forskningsmodulet DPU til psykologisk specialistuddannelse

Jytte Mejdal
En PPR indsats i forhold til elever med angst

Thomas Szulevicz
“Og bare der ikke er nogen, der tænker: hvor er hun uklog eller sådan noget.” – Inklusion fra et elevperspektiv 

Nina Hein
Andre blikke på forældres positioner i børns mobningLæs engelske abstracts >>>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

Se hér!Inklusions- og
eksklusions-processer i sociale sammenhænge

48. årgang, 3 Juni 2011
Set fra en filosofisk, sociologisk ogsamfundsmæssig tilgang.
Læs mere her »

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
NYHED -  Tema:
Fysisk og socialt lærings-miljø i dagtilbud


Dette nummer sætterfokus på læringsmiljøets betydning
for 0-6årige børns læring og
udvikling i daginstitutioner og i overgangen til skolen.
Læs mere om dette aktuelle temanummer her >>>
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050