Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 50. årgang - 2013
 
50. årgang, 6. Rundt om diagnoser Pris: 120,00 DKK

Rundt om diagnoser
Forord

Henning Strand
Psykiatriske diagnoser som sociale konstruktioner

Tine Basse Fisker
Udvikling i antal af børn i eller med vanskeligheder

Lars Ask Røgilds
Hvorfor er det ikke interessant, at min søn kan køre gaffeltruck?

Christina Mohr Jensen og Hans-Christoph Steinhausen
Den videnskabelige forståelse af ADHD fra det psykiatriske perspektiv

Louise Bøttcher
Børn med diagnoser som pædagogisk-psykologisk udfordring

Bo Hejlskov Elvén
Udviklingsforstyrrelser og symptomer

Søren Hertz
At invitere til en proces, der kan blive endnu mere attraktiv

Peter C. Gøtzsche
Overdiagnostik og overmedicinering i børnepsykiatrien

Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

50. årgang, 5 November 2013 Pris: 120,00 DKK

Bjarne Nielsen
PPR’s aktuelle situation

Lone Willer Holm
Organisationspsykologi før og nu – et blik på PPR-medarbejderens nutidige rolle og kontekst

Eli Marie Killi
Elevperspektiver – etter en traumatisk hjerneskade

Charlotte Højholt og Thomas Szulevicz
Observation som konsultativ praksisform

Niels Egelund
Tid til undervisning og læring – kvantitet og kvalitet

Peter Berliner
At være i verden som en krop, der løber ind i samfundet – om sociale læringsprocesser og community psykologi

Lena Ivarsson & Lena Boström
“Good Reading Environment for Individual Reading Development”

Charlotte Ringsmose
Pædagogisk Psykologi i verden


Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

50. årgang, 4 September 2013 Pris: 120,00 DKK

Lise Ankerstrøm
Atypisk sensorisk adfærd hos børn med autisme

Mette Mørk Henriksen og Morten Novrup Henriksen
Diskursive understrømninger som benspænd for inklusion - organisationspsykologiske betragtninger på processen omkring arbejdet med inklusion i folkeskolen

Ane Qvortrup
Relationspædagogik i et inkluderende perspektiv

Sanna Dragholm
På sporet af ADHD i Rudersdal Kommune

Camilla Printz
At fortælle sammen - Trekantsamtaler med børn og unge

Rubrik
Nyt fra det pædagogisk-psykologiske arbejde - rundt i verdenLæs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
 
50. årgang. 3 Fysisk og socialt læringsmiljø i dagtilbud Pris: 120,00 DKK

Charlotte Ringsmose
Pædagogik og læring

Grethe Kragh Müller
Pædagogisk kvalitet i daginstitutioner

Ditte Alexandra Winther-Lindqvist
Tilrettelæggelse af det fysiske legemiljø i daginstitutionen

Lone Svinth
Det pædagogiske samspils bevægende kraft

Ole Henrik Hansen
Vuggestue som socialt læringsmiljø

Stig Brostrøm
Læring i overgang mellem dagtilbud og skole

Turid Horgen, Ena Caterina Heimdahl og Benthe Nilsen
Læringslandskapet


Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
50. årgang, 2 April 2013 Pris: 120,00 DKK

Svend Aage Madsen m.fl.
Små børn udsat for seksuelle overgreb

Agnete Lyngbye Kramme, Britta Carl, Institutionschef og Niels Egelund
Læringsmiljøvurdering – en metode til systematisk vurdering af den pædagogiske kvalitet i dagtilbud

David Rasch
Hvordan opleves det at være forældre til et barn diagnosticeret med ADHD?

Ane Qvortrup og Dion Rüsselbæk Hansen
Kravet om synliggørelse i daginstitutionsregi

Eivin Rune Hansen
Fra handlingslammelse til fremadrettet indsats – Rådgivning af lærere og pædagoger i skoleregi

Lene Tanggaard og Kristian Dahl
Det konsultative – tilbage til rødderne

Kristine Kousholt og Tine Basse Fisker
Mobning og børns fællesskaber – et narrativt review over international forskning i mobning

Tine Basse Fisker
“Man skal jo ikke spilde børns tid” – inklusion og forebyggelse i Valby

Ulf Hjelmar og Johanne Møller
De praktiske-musiske fag i folkeskolen – status og problematikker

Charlotte Holmer Kaufmanas
Omtale af den redigerede og nye udgave af DSM-V – med fokus på autismeLæs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
50. årgang, 1 februar 2013 Pris: 120,00 DKK

Bjørg Mari Hannås
Hvilken nytte har unge og voksne av å bli utredet for ADHD? (Denne artikel er tidligere udgivet i Psykologi i Kommunen (Norge), 6/2011)

Pernille Funder
Et casestudie om konsultative møder i PPR

Connie Cramer Jensen
PPR kan bidrage til at kvalificere uddannelsesvejledningen til unge med høretab

Thomas Szulevicz
Forståelsen af elever med indlæringsvanskeligheder og implikationer for PPR

Helle Mumm
“Selvom han ikke sang, så man, at han sang på sin egen måde”

Helle Bavnshøj og Margrethe Jungersen
Børn med Infantil Autisme og WISC-IV: Er der en særlig profil?

Charlotte Ringsmose
Klumme: Pædagogisk psykologi i verden


Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

Se hér!Inklusions- og
eksklusions-processer i sociale sammenhænge

48. årgang, 3 Juni 2011
Set fra en filosofisk, sociologisk ogsamfundsmæssig tilgang.
Læs mere her »

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
NYHED -  Tema:
Fysisk og socialt lærings-miljø i dagtilbud


Dette nummer sætterfokus på læringsmiljøets betydning
for 0-6årige børns læring og
udvikling i daginstitutioner og i overgangen til skolen.
Læs mere om dette aktuelle temanummer her >>>
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050