Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 48. årgang - 2011
 

Undervisningsministeriets tips- og lottomidler

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift har i 2011 modtaget støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler til sine udgivelser.
- Vi siger tak!
48. årgang, 6 December 2011
Annalise Rust
Et grønlandsk Børnehus

Hanne Værum Sørensen
Anvendeligheden af ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale-Revised) til vurdering af de materielle og de sociale rammer i danske børnehaver med fokus på 5-6årige børns muligheder for at være fysisk aktive

Nynne Egholm og Kasper Østergaard Linde
At ønske, at turde og at kunne - et forslag til en rådgivnings-model

Dorthe Staunæs
Essay: En følsom metier - Ledelse af PPR i en inklusionstid

Lena Boström
Elevers lärstilar i jämförelse med deras lärares lärstilarLæs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
48. årgang, 5 November2011 Pris: 120,00 DKK

Cathrine Møller
Pædagogisk psykologi. Kriminelle unge – i et alternativt perspektiv

Magnus Carlsen Kleinert, Rasmus Melgaard Hansen og John Strange
Mindfulness behandling af ADHD

Malene Rosenstand Schacht
Overvejelser om forældrekompetence i teori og metode – en praksisbeskrivelse

Pia Stendevad
Absenceepilepsi og opmærksomhedsvanskelighederLæs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

48. årgang, 4 september 2011 Pris: 120,00 DKK
Charlotte Ringsmose 
Kontekstuelle erkendelser og forpligtet involvering - Refleksioner over sagsforløb

Christine Vassing
Udviklende konsultation - Om at bringe barnets perspektiv ind i konsultation gennem brugen af deltagende observationer

Frans Ørsted Andersen og Gitte Højfeldt
Den finske uddannelsessucces starter på grøn stue.

Grethe Kragh-Müller
Børneperspektiver på et godt børneliv i to kulturer

Rosa Louise Bloch
Sansende skridt i en anerkendende retningLæs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
48. årgang, 3 Juni 2011 Inklusions- og eksklusionsprocesser i sociale sammenhænge Pris: 120,00 DKK

Henning Strand
Redaktionelt forord til temanummeret:”Inkluderende og ekskluderende processer”

Rasmus Alenkær
Inkluderende AKT-arbejde i folkeskolen – en empirisk undersøgelse

Bjarne Nielsen
Inklusion i skolen – en opgave for mange aktører

Gøye Thorn Svendsen
Evidensbaseret inkluderende praksis– de gode cirkler i skole, SFO og familie

Klaus Majgaard
Inklusionens Arkitekter

Tine Schaarup og Karin Kehlet
Den pædagogisk psykologiske vurdering i en inklusionstid

Thomas Armstrong
Neurodiversity: A Concept Whose Time Has Come

Janne Hedegaard Hansen
Barrierer for inklusion i den pædagogiske praksis

Henning W. Nielsen
PPR og den inkluderende skole

Lene Myong
Bliv dansk, bliv inkluderet: transnational adoption i et in- og eksklusionsperspektiv

Jørn Nielsen
Inklusion og eksklusion – en kulturel og faglig kritik med udviklende perspektiver

Peter Berliner & Elena de Casas Soberón
Inklusion i foranderlige fællesskaber – et community psykologisk perspektiv

FAKTABLOK
Social støtte i familien og skolen fremmer flygtningebørns psykiske helbred


Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

48. årgang, 2 april 2011 Pris: 120,00 DKK
Svend Hjerrild
Fortrolighed og tavshedspligt
 
Louise Bøttcher og Jesper Dammeyer
”Lad os se på mulighederne” – handicappsykologi fra et dialektisk perspektiv

Gitte Jørgensen
At gå ad neuroaffektive broer mens de bygges

Pernille Hviid og Cristian Lima
Pædagogik, evaluering og evaluerings-ubehag

Monica Melby-Lervåg
Kognitive markører for dysleksi og spesifikke språkvansker

Faktablok 1
Rapporten ”Skoleskak som forebyggende specialundervisning”

Faktablok 2
Social støtte i familien og skolen fremmer flygtningebørns psykiske helbred


Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
48. årgang, 1 februar 2011 Pris: 120,00 DKK
Anne Mette Thorhauge og Anne Birgitte Brus
Computerspil og afhængighed

Charlotte N. Ring
Når teenagere bliver mødre

Dorthe Landholt og Kirsten Jungersen
Flerfamiliestue projekt og tilbud


Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
NYHED -  Tema:
EVIDENS - et eftersyn


- Hvordan ser man om interventionen virker?
- Evidensbaseret praksis mellem vision og mystifikation
- Pædagogik og evidens

Læs mere om dette aktuelle temanummer her »
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050