Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 47. årgang - 2010
 
47. årgang nr. 6. december 2010 Pris: 120,00 DKK
Ane Stallknecht og Margit Næsby van der Klein
Anbringelsesreformen under lup

Ditte Dalum Christoffersen
Forskerpositionering blandt skolebørn

Kristine Kousholt
Børneperspektiver, læring og evalueringspraksis

Maria S. Ovesen
PPR’s bidrag til skole-hjem samarbejdet med forældre til tosprogede elever

Ole V. Rasmussen
PPR, tværfagligt arbejde - og jazz: en spejling af praksis

Ole Juul Nielsen
Kommentarer til Finansministeriets rapport om specialundervisningLæs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
47. årgang nr. 5. oktober 2010 Pris: 120,00 DKK

Tine Basse Fisker
Inklusion og interaktion: muligheder og forhindringer

Niels Egelund
Hvilke barrierer er der for at nå Regeringens 95% målsætning?

Helle Kjærgård, Bente Støvring, Aase Tromborg og Ann-Lisbeth Højberg
Indlæring hos drenge med Duchennes muskeldystrofi

Jette Lentz, Christina Bundgaard og Ole V. Rasmussen
Uddannelse af PPR i konsultative praksisformer i Københavns Kommune

Kit Stender Petersen
Kan mobning gå i børnehave?

Benedicte Ejlers
Unge og pengespilLæs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

47. årgang nr. 4. juni 2010 Pris: 120,00 DKK
Søren Hertz
ADHD - selve forkortelsen forstyrrer vores nysgerrighed

Camilla B. Dyssegaard
Inkluderende pædagogik - fra ideal til praksis

Charlotte Ringsmose & Jo Juncker Harsløf
Daginstitutioner som sprogligt læringsmiljø

Sanya Gertsen Pedersen
It i skolen i Danmark - erfaringer og perspektiver

Stefan Svedberg
Förslag till IT-strategi for grundskolan med inriktning mot ett lärande arbetssätt

Lone Husby
Mindfulness Mediation - en mulighed for forældre til børn med autisme

Lena Boström  & Maria Calissendorff
Lärstilar i nordisk forskning; teoretiska utgångspunkter och empiriska iakttagelser om grammatik och musik


Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
47. årgang nr. 3 juni 2010 Pris: 120,00 DKK
Barbara Hoff Esbjørn
Kognitiv adfærdsterapi af børn med angstlidelser
 
Birthe Rolighed
Børn med myelomeningocele
 
Dorte Bek-Pedersen og Nicoline Hemager
Nonverbale indlæringsvanskeligheder (NLD) – Et kritisk blik på forståelsesramme og klinisk anvendelse
 
Karen Vibeke Mortensen
Psykoanalytisk børneterapi
 
Lone Aggernæs Thornberg
Børnesamtalen – en svær ret, men ikke nødvendigvis en ubehagelig pligt
 
Jarle Sjøvoll 
Individuelle oplæringsplaner som utviding af oplæringens kontekst


Læs engelske abstracts >>>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
47. årgang nr. 2 april 2010 - Tema "Kvalitet i daginstitutioner Pris: 120,00 DKK

Lone Svinth

Kvalitet i daginstitutioner

Peter Ø. Andersen
Forskellige perspektiver på vurdering af kvalitet 

Klaus Kasper Kofod
Kvalitet i ledelse af daginstitutioner

Charlotte Ringsmose
Kvalitet i systemperspektiv

Charlotte Ringsmose, Anne-Marie Jensen, Michael Elm Olsen
Dagtilbud gør en forskel

Berit Bae
Rom for medvirkning? Om kvaliteter i samspillet mellom førskolelærer og barn

Lone Svinth
Børns deltagelse i pædagogiske aktiviteter - hverdagslivets læringsmuligheder i en børnehave

Ditte Winther Lindqvist
Social identitet som baggrund for intervention i børnehaven

>>> Læs engelske abstractsFREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
47. årgang nr. 1 januar 2010 Pris: 120,00 DKK

Helle Rabøl Hansen og Inge Henningsen
Lærerforståelser om elevmobning - En lærersurvey.

Louise Bøttcher

Hjerneskader og indlæringsproblemer; en udfordring i praksis 

Elise J. Nielsen

Samarbejde, læring og udvikling i PPR

Eia Asen

Mentalization-Based Family Therapy

Nikolaj Rotne

Mindfulness som en relations- og resursefremmende holdning i en LP kontekst

Sverker Belin
Psykodialys 

Faktablok: Pia Høgh Andersen

Hvad er - KFS ?

>>> læs engelske abstracts

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

Se hér!Inklusions- og
eksklusions-processer i sociale sammenhænge

48. årgang, 3 Juni 2011
Set fra en filosofisk, sociologisk ogsamfundsmæssig tilgang.
Læs mere her »

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050