Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 46. årgang - 2009
 
46. årgang nr. 6 december 2009 Pris: 120,00 DKK

Tine Schaarup, Mette Hemming Christoffersen og Karin Kehlet

Den pædagogiske psykologiske vurdering – hvordan anvendes den
og i hvilken grad?


Dorte Nissen

Samarbejdsmødet som konsultativ praksisform

Bent B. Andresen, Niels Egelund og Thomas Nordahl

LP-modellen – forskningsindsats og første resultater

Gøye Thorn Svendsen

PALS – nyt evidensbaseret skoleudviklingsprogram
i Danmark
 

Sven Erik Nordenbo

Om pædagogisk brug af test 

Regina Lamscheck-Nielsen og Karin Jakobsen

Husk mobilen – du skal lære noget

>>> læs engelske abstractsFREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

46. årgang nr. 5 november 2009 Pris: 120,00 DKK

Bjarne Nielsen

Generelt om PPR's opgaver og 3-bens strategi
 

Karen Jessen og Charlotte Nüchel

Familieterapi i PPR – Familieteamet i Herlev
 

Freddy Sahl

PPR som projektleder – PPR som et udviklingsagentur
 

Ole Hansen og Jens Andersen

PPR som forandringsaktør
 

Anette Broegaard og Lene Rasmussen

Psykologarbejde i klasser – klasseintervention
 

Bertel Haarder

Pædagogisk psykologisk rådgivning skal sikre hurtig og kvalificeret hjælp
 

Dorthe Lange

PPR i nutid og fremtid – Professionernes samarbejde om at sikre alle elever den rette undervisning
 

Solveig Gaarsmand

Forældrenes syn på PPR i nutid og fremtid – PPR's rolle i skolevæsenet
 

Claus Hjortdal

PPR i nutid og fremtid
 

Per B. Christensen

PPR nu og i fremtiden – set med forvaltningschefens briller

>>> læs engelske abstractsFREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

46. årgang nr. 4 september 2009 Pris: 120,00 DKK
Frans Ørsted Andersen
Danske og finske PISA-resultater i et komparativt, kvalitativt perspektiv – med en specialpædagogisk vinkel  

Maiken Agger Tømming
Opstart af et inkluderende tilbud for småbørn med autisme i Gentofte Kommune – Fra idé til realitet  

Helen Laustsen
Resultater fra effektundersøgelse af indsatsen over for børn og unge med lettere vanskeligheder i den danske folkeskole 

Susan Hart
Personlighedsundersøgelser af børn ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk model  


>>> læs de engelske abstracts


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
46. årgang nr. 3 juli 2009 Pris: 120,00 DKK
Per Schultz Jørgensen
Hvordan er det gået med Barnets tarv – i kølvandet på de sidste års reformer?

Ole Juhl
Rettigheder for børn i Danmark

Ole Juhl
Eleverne er eksperter i undervisningsmiljø

Rune Dahl
Elevenes arbeidsmiljølov

Charlotte Ringsmose
Specialpædagogikkens psykologi

Sten Clod Poulsen
Kan læringspsykologi bruges til noget i skolen?

Ole V. Rasmussen
»Just in time« – hvordan overgå diagnoserne og skabe viden på stedet 

>>> læs de engelske abstracts


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
46. årgang nr. 1-2 april 2009 Pris: 120,00 DKK
Sandra Montgomery
Integrated Working to Prevent Exclusion for At Risk Secondary Pupils – A Scottish Perspective 

Heidi Laursen & Ask Elklit
Traumer hos børn på en heldagsskole

Bente Edslev
Børn med erhvervet hjerneskade 

Hans Vejleskov
Skal vi tale om motivation igen? 

Jette Lentz
Er det traditioner og kulturskabte begrænsninger i skolen og PPR, der bestemmer børns vanskeligheder?  

Jytte Mielcke
Strukturreformen og »child guidance clinic« traditionen. Refleksioner godt to år efter reformens gennemførelse 

Studenter ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Rektorers forståelse av mobbing i skolen 

Peder Haug
Kunnskapsløftet – utfordringar for PP-tenesta 

>>> læs de engelske abstracts


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
NYHED -  Tema:
EVIDENS - et eftersyn


- Hvordan ser man om interventionen virker?
- Evidensbaseret praksis mellem vision og mystifikation
- Pædagogik og evidens

Læs mere om dette aktuelle temanummer her »
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050