Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 44.årgang - 2007
 
44.årgang nr.5-6 November 2007 Ledelse under forandring Pris: 95,00 DKK
Mads Hermansen
Ledelse

Kit Sanne Nielsen
Ledelse gennem forandringer. Eller: Kunsten at mobilisere andre til at virke for fælles ambitioner

Steen Hildebrandt
Ledelse i vidensamfundet

Niels Peter Rygård
PPR-lederes vilkår i de nye kommuner og regioner

Allan Holmgren
Dømt til ledelse – magt, afmagt og frihed

Nadja U. Prætorius
Moderne management og moderne grandiositet. Om organisationsrelevant selvudvikling,fremmedgørelse og den uniformerede individualisme1

Henning Strand
Dilemmaer og paradokser i PPR-ledelse

Ole V. Rasmussen
Ledelse af PPR i bevægelse – ledelse af viden i praksis

Bjarne Nielsen
Ledelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Ole Hansen og Ulla Senger
Behov for ny efteruddannelse til ledere af pædagogisk-psykologiske rådgivninger

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
44.årgang nr.4 Oktober 2007 Matematikvanskeligheder - FREE DOWNLOAD
Kim Foss Hansen
Lavtpræsterende elever i matematik – eller hvad vil det sige at være lavtpræsterende?

Snorre A. Ostad
Dysmatematikk1: Et multifaktorelt feno­men med karakteristiske kjennetegn

Lena Lindenskov
Samarbejde mellem matematiklærere og psykologer om matematikvanskeligheder

Jarle Sjøvoll
Tilpasset matematikkopplæring. Kognitive prosesser som grunnlag for matematikk­opplæringa

Ragnhild Efskin
Symboler som hjelpemiddel til forståelse – også i begynnermatematikken

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD >>>
44.årgang nr.3 August 2007 Inkluderende pædagogik i Norden Pris: 95,00 DKK
Susan Tetler
Forord til temanummeret

Dóra S. Bjarnason og Bengt Persson
Inkludering i de nordiska utbildningssystemen – en sociohistorisk bakgrund

Jan-Åke Klasson
Kritiskt perspektiv och normativ argumentation

Gretar Marinosson, Stein Erik Ohna & Susan Tetler
Delagtighedens pædagogik

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
44.årgang nr.2 April 2007 Pris: 95,00 DKK
Louise Hjort Arentz
Emotionelle reaktioner og mestringsstrategier hos forældre til børn med autisme

Cecilia Rose
Det tosprogede barns vej til autisme

Niels Egelund, Ole Hansen, Simon Reusch og Bente Sloth
PPR’s opgave over for børn i 0-6 års alderen. PPR gør noget ved den sociale arv!

Lone Benn Thomsen
Landau-Kleffner Syndrom. Erhvervet afasi hos børn.

Sigrid Tschöpfe-Scheffler
Kan forældrekurser styrke forældrekompetencen? Evalueringen af DKSBs1 forældrekursus ”Stærke Forældre – Stærke Børn®”

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
44.årgang nr.1 Februar 2007 Pris: 95,00 DKK
Kirsten Bonde og Birthe Rusike
Forældregruppe på PPR i Randers

Emil Kruuse
En sammenligning mellem skoleevalueringer i Skotland og Danmark

Sidsel Bekke-Hansen og Ib Bræmer
Mindre papirrytteri – Om indførelsen af en konsultativ metode på PPR i Fredericia Kommune

Ken Vagn Hansen
Mere bevægelse mod konsultative praksisformer i PPR

Per Schultz Jørgensen
Dagplejen ved en korsvej

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
NYHED -  Tema:
EVIDENS - et eftersyn


- Hvordan ser man om interventionen virker?
- Evidensbaseret praksis mellem vision og mystifikation
- Pædagogik og evidens

Læs mere om dette aktuelle temanummer her »
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050