Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 42.årgang - 2005
 
42.årgang nr.5-6 December 2005 Oplevelse af sammenhæng - et fælles ansvar Pris: 95,00 DKK
Søren Hertz og Jørn Nielsen
Det dobbelte fokus- og ansvarsområde i relation til børn og unge i vanskeligheder

Bjarne Nielsen
PPR og problemadfærd

Ole Steen Kristensen
In or out – integration af udsatte børn i skolens fællesskaber

Jørn Nielsen og Søren Hertz
Hvad er det, vi gør? – invitation til nye fællesskaber

Alex Madsen
Hjælpens økologi – glade amatører og professionelle

Thomas Nordahl
Læringsmiljø og pedagogisk analyse

Jens Andersen og Lars Lihn
Konsultation – en ny flugt væk fra praksis?

Søren Hertz
Marlborough konceptet i en dansk sammenhæng – et konkret eksempel på ideen om at skabe oplevelse af sammenhæng

Jørgen Riber
Han gør det for at få opmærksomhed

Henning Strand
Nye tanke- og praksisformer i PPR-arbejdet

Ole V. Rasmussen
Projekt, kategori og intuition – om psykologisk viden i praksis

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
42.årgang nr.4 September 2005 Pris: 95,00 DKK
Georg W. Busch
Fremtidens specialundervisning

Lotte Hestbæk og Erik Wildau Nielsen
Domino-effekten. Psykosocialt arbejdsmiljø’s betydning i arbejdet med truede børn og unge

Karsten Georg Hansen
Barnet er centrum

Ken Vagn Hansen
BARNET I CENTRUM – ja, men hvilket centrum?

Anita Maj Berner
Jamen, barnet er jo centrum!

Kirsten Jungersen & Annalise Rust
TOURETTE SYNDROM – en psykologisk udfordring

Kit Sanne Nielsen
Nye udfordringer for PPR-psykologer: Fremtidens kompetencer

Lisbeth Bendtsen
Narrativitet, anerkendelse og skam

Mogens Hansen
Kaos og kosmos – om hvordan man får orden på verdens rod

Per Schultz Jørgensen
Socialt segregerede skoler i København – hvordan kan en indsats se ud?

Gideon Zlotnik og Thomas Elsborg
Skole, Stress og Søhesten. En statusartikel

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
42.årgang nr.3 Juni 2005 Specialpædagogik i den rummelig skole Pris: 95,00 DKK
Henning W. Nielsen
Indledning til temanummer om Specialpædagogik i den inkluderende skole

Bjarne Nielsen
PPR i den inkluderende skole

Kirsten Baltzer
Inkluderende og rummelige skoler i forskningen

Einar M. Skaalvik
Spesialpedagogisk kompetanse i en inkluderende skole

Lone Gregersen
Specialundervisningen i den inkluderende skole

Britta Liljegren
Samspel för förändring

Susan Tetler
Individuelle lærings- og udviklingsplaner – som grundlag for (special)pædagogiske indsatser i en inkluderende skole

Mogens Hansen
Kognitiv forskellighed og mangfoldighedens pædagogik

Henning W. Nielsen
Vi har også brug for et socialkonstruktivistisk udgangspunkt for specialpædagogisk bistand

Charlotte Dalsgaard
Hvad Værdsættende samtale kan tilbyde specialundervisningen

Rikke Schwartz og Inge Østergård Hansen
Behandling af børn anbragt i familiepleje

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
42.årgang nr.2 April 2005 Pris: 95,00 DKK
Finn Christensen
Den pædagogisk psykologiske rådgivning og virtuel kommunikation

Lone Hygum
Elevtilblivelser i Folkeskolen: Søde piger og urolige drenge

Niels Egelund
Skolernes organisering af specialundervisningen og undervisningen i dansk som andetsprog

Lone Hylander, Ellen Krabbe og Rikke Schwartz
Metoder og dilemmaer i langvarige behandlingsforløb for børnefamilier med psykisk syge forældre

Nina Madsen Sjö
Erfaringer med hukommelses- og opmærksomhedstræning af skolebørn

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
42. årgang nr. 1 januar 2005 Konsultation - temaer og projekter Pris: 95,00 DKK
Ken Vagn Hansen
Konsultation revisited

Pernille Brandt og Tine Rosenberg Larsen
Et udviklingsarbejde med effekt i den offentlige sektor

Jette Lentz
Udvikling af PPR som organisation – set i relation til implementering af konsultative metoder

Ken Vagn Hansen
Hvad med Den Femte Provins? – om betydningen af meta-rum i komplekse systemer

Anne Birgitte Foss og Grethe Pedersen
Udviklingsmuligheder i samarbejdet mellem PPR og skolerne om børn med særlige behov

Anita Maj Berner
Holder det? Faciliterende supervision i en konsultativ ramme

Maj-Britt Andersson, Jette Bøgh, John Olsen og Lone Aggernæs Thornberg
Projektet: At leve den gode historie ved brug af »Den værdsættende samtale« i Villa Fem

Martin Wohlers
Konsultativt arbejde i en amtslig psykolog rådgivning

Grethe Pedersen, Lotte Schiøttz og Jette Lentz
To-årigt efteruddannelsesforløb i konsultation for psykologer i PPR-København

Kurt Mariager
Kontrakter i supervision

Læs mere >>


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
NYHED -  Tema:
EVIDENS - et eftersyn


- Hvordan ser man om interventionen virker?
- Evidensbaseret praksis mellem vision og mystifikation
- Pædagogik og evidens

Læs mere om dette aktuelle temanummer her »
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050