Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 39.årgang - 2002
 
39.årgang nr.5-6 Oktober 2002 Udvikling af folkeskolens specialundervisning - FREE DOWNLOAD
Bjarne Nielsen
Udvikling af Folkeskolens Specialundervisning

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
39.årgang nr.4 August 2002 Relations- og ressourceorienteret pædagogik Pris: 80,00 DKK
Henning Rye
Paradigmeskiftet« i arbeidet med barn med spesielle behov: overveielser om dets bakgrunn og utvikling

Mogens Blæhr
Kompetenceudvikling i kontekst – relations- og ressourceorienteret pædagogik

Peter Westmark
Relationskompetence – et didaktisk perspektiv

Finn Godrim
Fra fejlfinder til ressourcespejder – en udvikingsproces på PPR- områdekontoret i Skive

Lars Tolsgaard & Annette Groot
Tanker og erfaringer vedr. relationsorienteret psykologarbejde på et PPR-kontor

Bodil Skipper Buntzen
En læsekonsulents arbejde i et ressource- og relationsorienteret perspektiv

Anne Sagbakken
Hjelpetiltak i barnehagen

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>>Indhold
39.årgang nr.3 Juni 2002 Fokus på den vidtgående specialundervisning Pris: 80,00 DKK
Bjørn Glæsel
PPRs interesse, viden og engagement i børn med vidtgående handicap

Henning W. Nielsen
Vidtgående specialundervisning – hvem er den rettet imod?

Leif Pedersen
Den gode visitation – realitet eller blålys?

Henning W. Nielsen
Vidtgående specialundervisning – opgavefordeling mellem amter og kommuner

Bjarne Nielsen
Kvalitetskriterier for undervisning af de sværest handicappede

Preben Siggaard
Den vidtgående specialundervisning – set fra en kommunal chefstol

Solveig Gaardsmand
Hvordan kan forældres og børns ønsker opfyldes i den vidtgående specialundervisning?

Ove Carlsen
Den vidtgående specialundervisning – forældreforventninger og det offentliges formåen

Henning W. Nielsen
Vidtgående specialpædagogisk bistand til småbørn – en historie fra det virkelige liv

Else Hellesøe
Småbørn med handicap – beskrevet ud fra en amtslig specialrådgivning

Handicaporganisationerne og specialundervisningen
Jørgen Eckmann

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>>Indhold
39.årgang nr.2 April 2002 Pris: 80,00 DKK
John Olsen
At arbejde med kvalitet - Dialogmødet på baggrund af en systemisk referenceramme

Kirsten Berngaard
I hvor høj grad er børn med prænatal alkohol- eksponering truet på deres

Hans Vejleskov
Muligheder, magi og morskab

Mogens Nygaard Christoffersen
Sociale indikatorer på børns levekår - risikofaktorer i barndommen

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold
39.årgang nr.1 Februar 2002 Konsultation Pris: 80,00 DKK
Ken Vagn Hansen
PPR-arbejdets faglige karakter og dilemmaer

Ken Vagn Hansen
Teoretiske og metodiske overvejelser

Ken Vagn Hansen
Forord til temanummer om Konsultation

Grethe Pedersen, Ken Vagn Hansen, Jette Lentz og Lotte Schiøttz
Projektets faser

Ken Vagn Hansen
1. og 2. ordens PPR-kontor - et tankeeksperiment

Grethe Pedersen
Introduktion til og inddragelse af brugerne

Ken Vagn Hansen
Implementering af konsultation som arbejdsmåde i PPR-regi

Lotte Schiøttz
Modsætningsforhold i skolekulturen og skolens rummelighed. Kan PPR medvirke til refleksion og fleksibilitet i skolen?

Jette Lentz
Udvikling af reflektionsrum

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

Se hér!Inklusions- og
eksklusions-processer i sociale sammenhænge

48. årgang, 3 Juni 2011
Set fra en filosofisk, sociologisk ogsamfundsmæssig tilgang.
Læs mere her »

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050