Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 38.årgang - 2001
 
38.årgang nr.1 Februar 2001 Pris: 80,00 DKK
Holger Juul og Carsten Elbro
Når bogstavets lyd afhænger af sammenhængen. Om tilegnelsen af videregående afkodningsfærdighed.

Niels Egelund
Erfaringer fra etablering af åben, anonym rådgivning i kommunalt regi

Poul Skaarup
Truede børn - hvad gør vi. Hvordan handler man når barnet er truet?

Søren Langager
Den digitale udfordring - nye vilkår i indsatsen for børn og unge med behov for særlig hjælp og støtte.

Anne-Marie Beck-Nielsen
Kvalitative betragtninger omkring brugen af The Rivemead Behavioural Memory Test (Børneversion for 5-10 årige)

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD
>>> Omslag
>>>Indhold
38.årgang nr.2 Maj 2001 Pris: 80,00 DKK
Bjørn Glæsel og Allan Friis-Rasmussen
Brugertilfredshed - en PPR undersøgelse i København

Anne Linder
PPR’s servicering af dagbehandlingstilbud/anbringelsessteder

Bo Jørgensen, Lene Norrbom & Nete Ussinger
Tværfaglighed i udredning om pædagogisk vejledning omkring læsevanskeligheder

Barbara Reider
Skab ro ... undgå kaos

Ulla Kanta
Classroom-management i 3. klasse

Mogens Hansen
Fra læsningens forbryderalbum. Kronik i Jyllands-Posten 2.2.2001

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD
>>> Omslag
>>> Indhold
38.årgang nr.3 Juli 2001 Pris: 80,00 DKK
Jørn Nielsen
PPR – visioner for fremtiden

Emil Kruuse
Hvordan står det til med danskernes læsefærdighed ?

Jan Mejding
Danskernes læsefærdighed - igen igen

Peter Allerup
Svar på Emil Kruuse’s indlæg vedr. læseundersøgelser

Pia Guttorm Andersen, Niels Egelund & Dorthe Lau
Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i en kommune

Lone Lorenzen
Sammenligning af WISC og WISC-IIIDK ved elever med svære læsevanskeligheder

John Olsen
Kronborgundersøgelsen

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD
>>> Omslag
>>> Indhold
38.årgang nr.4 September 2001 Pris: 80,00 DKK
Ole V. Rasmussen
Om udforskning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - mod et børneperspektiv

René B. Christiansen
Overlevelsens hylster - forholdet mellem tillid og risiko i moderniteten

Bo Jørgensen
Selvtillid hos børn med tidligere sproglige vanskeligheder

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD
>>> Omslag
>>> Indhold
38.årgang nr.5 November 2001 Psykoedukation for flygtninge Pris: 80,00 DKK
Ask Elklit
Psykologisk undersøgelse og diagnostik af traumatiserede flygtninge

Kirsten Abdalla og Ask Elklit
En landsdækkende screeningsundersøgelse af flygtningebørn fra Kosovo

Ask Elklit
Psykoedukation med flygtningebørn

Ask Elklit
Psykoedukation

Stina Rosted
Ud med mobning!

Bent Andresen
Nomadiske elevers kommunikative kompetencer – muligheder og udfordringer

Marie Elbinger Gramstrup
Psykologsamtaler for børn og unge med socialkognitive vanskeligheder

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD
>>> Omslag
>>> Indhold
 
38.årgang nr.6 December 2001 Den flerkulturelle udfordring til PPR Pris: 80,00 DKK
Birgit Lise Andersen
Forord til temanummer

Jørgen Bæk Simonsen
Er traditioner traditionelle? - den flerkulturelle udfordring

Tim Jensen
Religion og religionspluralisme: Udviklinger og udfordringer

Anne Browne
Modtagelsesklasser og metodeudvikling

Asad Ahmad
Integration, konflikthåndtering og forældresamarbejde

Kurt Rasmussen
Nye dimensioner i den pædagogiske praksis

Søren Hegnby
»Det er en dansk skole!« - en god dansk skole i en multietnisk virkelighed

Nadia Rafeh
To sprog er en gave

Birger Larsen
At være ung og dumpe ned i et nyt land

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD
>>> Omslag
>>> Indhold
 
NYHED -  Tema:
EVIDENS - et eftersyn


- Hvordan ser man om interventionen virker?
- Evidensbaseret praksis mellem vision og mystifikation
- Pædagogik og evidens

Læs mere om dette aktuelle temanummer her »
Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050