Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
HELE NUMRE » DE SENESTE NUMRE » 37.årgang - 2000
 
37.årgang nr.6 November 2000 Pris: 122,50 DKK
Poul Skaarup
Risikobørn i søgelyset

Simon Egenfeldt-Nielsen
De digitale medier og barndom: Et nyt paradigme eller genoplivning af et gammelt

Kjeld Kjertmann
Lingvistiske grundlagsproblemer i læsetestning. Diskussion og sammenlignende analyse af to prøveformer i 1.-2. klasse

Bjarne Nielsen
Samarbejdet med rekvirenter og brugere - i planlægningen og arbejdet med PPRs

Ole Løw
Gensidig forbundethed i klassen

Læs mere >>

FREE DOWNLOAD
>>> Omslag
>>> Indhold
37. årgang nr. 4-5 2000 Brudflader i læsedebatten - FREE DOWNLOAD

Oplysninger om Videnscenter om Alkohol

Forord v. Gert Gamby
Brudflader i læsedebatten


Margrethe Vestager
Læsning

Gert Gamby

Skoledannelser i læsepædagogik 

Forebyggelse af læsevanskeligheder (oversat artikel)

Anita Hjälme

Kan man bli klok på läsdebatten och lära något av den?

Ingvar Lundberg

Vägen til skriftspråket

Erik Håkonsson

Den nødvendige uenighed om læsning

Jørgen Frost
Bliv venner med skriftsproget!


Ragnhild Söderbergh

Läsning som språkinlärning

Caroline Liberg

Barns läs-, skriv- och skriftröster – en teori baserad på en bred praktik

Kjeld Kjertmann

Læsegunstige miljøer: Forskning og pædagogiske implikationer

Bente Eriksen Hagtvet

Fra skriving til lesing?

Jørgen Chr. Nielsen

»Flintesten danner ved spaltning glatte brudflader«

Emil Kruuse
Design og metodologi i læseforskning


FREE DOWNLOAD

>>> Omslag
>>> Indhold

37.årgang nr.3 Juli 2000 Alkohol - familie - børn Pris: 80,00 DKK
Palle Bendsen
Forord: Tabu

Pia Merete Korshin
Er alkoholisme en privatsag - også i børnefamilier?

Mogens Nygaard Christoffersen
Risikofaktorer i barndommen - Langtidsvirkinger af forældres misbrug

May Olofsson
Børn med medfødte alkoholskader

Else Christensen
Børn i familier med alkoholmisbrug – med fokus på behandlerens rolle

Læs mere >>
37. årgang 2 - FREE DOWNLOAD
Jørgen Christiansen
Mobning: Forskning, Indsamlingsmuligheder, Principper og Problemfelter

Kuirt Kristensen
Fokus på specialundervisningen i udvilingslande - er der alternativer?

Aage Thomsen
Kognitiv adfærdsterapi og skolefobi

Anne-Marie Beck-Nielsen
Hukommelsesteorier

Jan Kirkegaard og Charlotte Ringsmose
Projekt Ressourcecenter - et tilbud til elever med specifikke indlæringsvanskeligheder

FREE DOWNLOAD
>>> Omslag
>>> Indhold
37.årgang nr.1 Februar 2000 PPR ind i år 2000 Pris: 200,00 DKK
Ole Varming
Børn og unge med socio-emotionelle vanskeligheder

Bjarne Nielsen
Den pædagogisk-psykologiske vurdering og dens anvendelsesmuligheder

Ole Robenhagen
Udvikling af lærer-elevforholdet set i lyset af et aktuelt syn på læring og undervisning

Poul Erik Pagaard
Læseudvikling

Per Schultz Jørgensen
Familien i det kulturelle opbrud - og opdragelsen af børnene

Freddy Sahl
PPR og konsultativ bistand på organisationsniveau

Ken Vagn Hansen
Konsultation - en nødvendigt metode i det pædagogiske-psykologiske arbejde

Henning Strand
Familiearbejde i en PPR kontekst

Svend Aage Madsen
Tidlig intervention

Terje Ogden - på dansk ved Jens Peder Nielsen
Om multisystemisk terapi

Læs mere >>

Se hér!Inklusions- og
eksklusions-processer i sociale sammenhænge

48. årgang, 3 Juni 2011
Set fra en filosofisk, sociologisk ogsamfundsmæssig tilgang.
Læs mere her »

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
NYHED! "PPR i beredskab"
"Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift" har udgivet et temanummer, der giver overvejelser og beskrivelser af de tendenser, udfordringer, dilemmaer, muligheder og ideer til konkrete strategier og veje for PPRs fremtid. 
Se mere om dette nummer
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050