Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
FORSIDE » "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"s historie
 
Tidsskriftet ”Skolepsykologi”s eller ”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift”s oprindelse

En lille kreds af skolepsykologer havde først i 1960’erne drøftet, om man ikke skulle foreslå bestyrelsen af ”Foreningen af skolepsykologer og konsulenter for specialundervisning i Danmark”, som den hed dengang – uærbødigt kaldet ”kompostforeningen” internt – at udgive et dansk tidsskrift for skolepsykologi. Blandt hovedkræfterne var Arne Søegård og Ole Varming, begge skolepsykologer i Lyngby-Tårbæk. Det blev til et initiativ og en plan, som de forelagde bestyrelsen, som tog imod med kyshånd.

Det første nummer af Skolepsykologi udkom i 1964; hvor i alt tre numre udkom. Lige siden er det udkommet med seks numre om året.

I dette allerførste nummer indleder Knud Fogh Hansen, ledende skolepsykolog i Vordingborg og formand for foreningen; han skriver bl.a.: ”Skolepsykologien var et af psykologiens første anvendelsesområder - vi er et betydningsfuldt led i en stor helhed, som vi må være åbne overfor, hvis vi skal løse de opgaver, som er pålagt os, på en hensigtsmæssig og effektiv måde. Vi bestemmer selv, hvor stor den helhed skal være, som vi vil være led i – Vi håber, at foreningens medlemmer i stor udstrækning vil benytte sig af bladets spalter”.

Redaktionen bestod af: Kurt Christophersen, Haderslev; Karen Klem, Helsingør; Erik Petersen, Korsør; Arne Søegård, Lyngby; Ole Varming, Lyngby og Sigurd Øhrstrøm, Holte. Redaktionen skriver: ” – hvad vi vil søge at skaffe frem, er stof, der har specifik interesse for vore medlemmer. – Det er nok et dristigt arbejde, redaktionskomiteen hermed har påtaget sig. Man kunne måske forvente, at den bestod af vovehalse. Redaktionslisten side 16 viser noget andet – (en helt typisk underspilning fra Arne Søegårds side!) – at tidsskriftet kan – blive en ekstra støtte, der fører til fortsat omskoling, faglig bevidsthed og etisk ansvarsfornemmelse”.

Indholdet i nr. 1 består i øvrigt af: en artikel af undervisningsinspektør I. Skov Jørgensen om nyt fra undervisningsministeriet; skolepsykolog, senere professor på Lærerhøjskolen K.B.Madsen med en kritisk gennemgang af Volf-rapporten og skolepsykolog Ib Rasmussens kommentarer til en bogudgivelse: Knud Herman, ”Om medfødt ordblindhed”. Endelig anmelder Erik Petersen en svensk bogudgivelse af Regnér, ”Skolepsykiatri”. Og der er en oversigt over nyudgivne bøger. – Alt i alt 16 sider i dette nummer.


Bjørn Glæsel
Holte den 20.marts 2012
 
Forlaget Skolepsykologi, C/o Pædagogisk Psykologisk Forening | Stockholmsgade 27 | 2100 København Ø | Tlf.: +45 24785300 | Salg tlf.: +45 45460050