Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
FORSIDE
 
Persondata på hjemmesiden >>>

Køb af enkeltartikler

Du kan købe enkeltartikler af "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"s sidste 5 årgange.

Klik i menuen: ENKELTARTIKLER.

 

Miljøhensyn og besparelser på forsendelsen af "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"

”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift” har fra 2020 besluttet – af miljøhensyn og for at spare på den dyre forsendelse – at samle de årlige 6 udgivelser i 4 udgivelser, men ellers uden ændringer og med samme volumen. Udgivelse: 2 numre i foråret og 2 numre i efteråret.”

 

 

Seneste udgivelser:
57. årgang, nr. 2 maj. 2020 - Tema: Små børns udvikling - voksnes ansvar Pris: 180,00 DKK

Charlotte Ringsmose og Tine Pernille Schaarup:
Forord: Små børns udvikling – voksnes ansvar

Henning Strand:
Den tidligt forebyggende indsats som indsatsområde for PPR

Gitte Jørgensen:
Kunsten at få teori og praksis integreret for at bringe børn i udvikling

Tine Schaarup og Melissa Bruun:
Spædgruppen i Ballerup – et eksempel på en helt tidligt forebyggende indsats

Charlotte Ringsmose:
Pædagogperspektiver på forskerpraktiker samarbejde med fokus på at skabe forbedrede muligheder for børn i udsatte positioner i dagtilbud

Line Skov Hansen:
Brug af data og forskningsviden i dagtilbud

Charlotte Ringsmose:
Daginstitutioner er forskellige

May Britt Drugli, Elisabet Solheim og Turid Suzanne Berg-Nielsen:
Små barn med lange dager har et høyere stressnivå i barnehagen enn hjemme

Noomi Matthiesen:
Forældresamarbejde, tillid og de fortiede uenigheder


Udenfor tema:

Helene Stæhr og Mariane Hedegaard:
Psykologens konsultative arbejde med observationer i PPR – med fokus på opbygning af fælles succesmål
Helene Stæhr og Mariane Hedegaard:
Barnets perspektiv på tværfaglige møder – observation som konsultativ samarbejdsform
 


Køb enkeltartikler: >>> 

Læs engelske abstracts >>>
 

57. årgang, nr. 4. - December 2020: Pædagogisk kvalitet gennem organisatorisk og professionel udvikling Pris: 180,00 DKK
Line Skov Hansen og Charlotte Ringsmose:
Pædagogisk kvalitet gennem organisatorisk og professionel udvikling
 
Bent B. Andresen:
Forudsætninger for udforskende praksis og organisatorisk læring i dagtilbud
 
Jan Peeters, Dr., Ghent University:
In search of Pedagogical Heroes: What makes practitioners improve their pedagogical practice?
 
Bente Jensen, Roddy Walker og Maria Marquard:
Bæredygtig Kompetenceudvikling i Dagtilbud
 
Peter Andersen:
Organisatorisk udvikling gennem psykologisk sikkerhed og lydhør ledelse
 
May Britt Drugli:
Å begynne i barnehagen – små barns prosess
 
Charlotte Ringsmose:
Data og forskningsviden som grundlag for udvikling af kvalitet
 
Line Skov Hansen:
Udvikling af en evalueringskultur i dagtilbud
 
Line Anne Roien og Stine Lindberg:
Skolen i Florida, hvor tværprofessionelt samarbejde er nøglen til elevernes succes
 
Stig Broström:
Leg og læring – før og nuKøb enkeltartikler: >>> 

Læs engelske abstract: >>>

 

57. årgang, nr. 3. oktober. 2020-0 - Artikler fra forskning og praksis Pris: 180,00 DKK

Jonas Yde Højgaard
Et kvalitativt casestudie af grunde til fravær set i kontekst 

Vanessa Anna Schmidt-Rasmussen
Behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd med nedsat funktionsniveau ved hjælp af netværksforløb

Anna Sejer Nielsen
“Det gider jeg ikke!”
– Professionelles arbejde med det, de endnu ikke har forstået

Aske Glindvad Nørgaard og Anette Bentholm
Fællesskabende bevægelsesaktiviteter skaber social interaktion mellem børn med og uden autisme

Bjørg Kjær
Ikke som andre børn - Forældreskab når børn klassificeres som børn med særlige behov

Nicola Nyhave
Tvivl og mod – uærbødighed overfor etablerede forforståelser

Egil Gabrielsen, Kjersti Lundetræog og Jan Mejding
Kan ulik praktisering av reglene for skolestart bidra til å forklare kjønnsforskjellene i PIRLS-resultatene i Danmark og Norge? 

Micki Sonne Kaa Sunesen og Preben Olund Kirkegaard
Dybdelæring i skolenKøb enkeltartikler >>>


Læs engelske abstracts >>>

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Artikler om
Pædagogisk Psykologi

- De ordinære numre har artikler med ny teori og praksisformer.

Se udgivne numre »

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Temaer om
Pædagogisk Psykologi


- Temanumre med artikler om aktuelle emner.

Se udgivne numre »
 

RUBIN-Prisen 2019
gik til Ida Schwartz, Socialpædagog, cand. psych. og ph.d.

Rubinprisen 2019 Se mere <<<

Rubinprisen 2018 Se mere >>>

Rubinprisen-2017  Se mere >>>

Rubinprisen-2016  Se mere>>>

Rubinprisen-2015 Se mere >>>

Rubinprisen 2014 Se mere >>>

 

Udgivelser i 2016:

Pædagogosk Psykologisk Tidsskrift:
nr. 1, marts 2016
nr. 2, Rød Serie nr. 40 - Temanummer: Social ulighed, april 2016
nr. 3, Blå Serie B33: Store og små daginstitutioner, juni 2016.
nr. 4, nr. 2, Tema: "Vild Ungdom?", oktober 2016
nr. 5, nr. 3, december 2016
nr-.6, Blå Serie nr. 34: Når forældre søger hjælp, december 2016

____________________________________________________
Udgivelser i 2017:

Pædagogosi Psykologisk Tidsskrift:
nr. 1 Febr. 2017- Tema: Fremtidens PPR i nye praksisfelter 
nr. 2 April 2017 ”Barnets perspektiv - barnets stemme”
nr. 3 Juni 2017 (Ordinært nummer)
nr. 4 Tema Børn og Seksuelle overgreb september 2017
nr. 5-6 December 2017 (Ordinært nummer) 

__________________________________________
Udgivelser i 2018:

Pædagogosk Psykologisk Tidsskrift:
nr. 1, Tema: Angst - Februar 2018
nr. 2, B35 Viden på arbejde i skolen - veje til øget engagement
nr. 3, Juni 2018
nr. 4, August 2018
nr. 5, Tema: PPR og den pædagogiske psykologi - oktober 2018
nr-.6, Tema: Har skolen køn? - december 2018

________________________________________________
Udgivelser i 2019:

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift:
nr. 1    Februar 2019
nr. 2    Tema: Konflikter i børns skoleliv
nr. 3    Tema: Krisepsykologi
nr. 4    Tema: Virkningsfuldt pædagogisk arbejde

nr. 5-6 Oktober/december 2019Orientering om "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"
på introdagen for de psykologi-studerende på Aarhus Universitet.

____________________________________________________

Pædagogisk Psykologisk

Tidsskrift

Pædagogisk Psykologi's værksted

Rød Serie med erfaringer fra praksis, projekter og rapporteringer.

Se udgivne Rød Serie »

R
ød Serie udgives nu som temanummer.

Pædagogisk Psykologisk

Tidsskrift

Videnskabelige vinkler på Pædagogisk Psykologi


- Blå Serie med videnskabelige afhandlinger og rapporter.

Se udgivne Blå Serie »


Blå Serie udgives nu som temanummer.

KL og Psykologforeningen:

FREMTIDENS KRAV TIL PSYKOLOGER I PPR


Publikationen, 52 sider: >>>

Inspirationsmateriale, 24 sider: >>>
____________________________________________________
 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift's udgivelser i 2016: Forsider
- Fra og med 2019 er alle udgivelser grønne, og "Rød Serie-layout" og "Blå Serie-layout" slutter."
NYHED -  Tema:

ANGST - i barndommen


- Sætter fokus på, hvordan forskning og evidensbaseret viden kan bidrage til at optimere hverdagens arbejde i praksis.
- Brug dette temanummer til at få udvidet faglig viden om angst for derigennem at føle sig bedre klædt på i mødet med angst hos børn og unge.


Læs mere om dette aktuelle temanummer her »

Temanummer "Børn og seksuelle overgreb - hvordan griber professionelle det an?" 
Vi har med dette temanummer forsøgt
at samle den nyeste og mest kvalificerede viden – både ud fra et forsknings- og et praktikerperspektiv.

Se mere om dette nummer >>>

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift | Havrevænget 9 | 4681 Herfølge | Tlf.: 23600055 | Salg tlf.: 45460050