Søg titler, forfatter m.v.her:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Det faglige vindue for anvendt psykologi
FORSIDE
 
Persondata på hjemmesiden >>>

 

Miljøhensyn og besparelser på forsendelsen af "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"

”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift” har fra 2020 besluttet – af miljøhensyn og for at spare på den dyre forsendelse – at samle de årlige 6 udgivelser i 4 udgivelser, men ellers uden ændringer og med samme volumen. Udgivelse: 2 numre i foråret og 2 numre i efteråret.”

 

 

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Artikler om
Pædagogisk Psykologi

- De ordinære numre har artikler med ny teori og praksisformer.

Se udgivne numre »

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Temaer om
Pædagogisk Psykologi


- Temanumre med artikler om aktuelle emner.

Se udgivne numre »
 

RUBIN-Prisen 2019
gik til Ida Schwartz, Socialpædagog, cand. psych. og ph.d.

Rubinprisen 2019 Se mere <<<

Rubinprisen 2018 Se mere >>>

Rubinprisen-2017  Se mere >>>

Rubinprisen-2016  Se mere>>>

Rubinprisen-2015 Se mere >>>

Rubinprisen 2014 Se mere >>>

 

Udgivelser i 2016:

Pædagogosk Psykologisk Tidsskrift:
nr. 1, marts 2016
nr. 2, Rød Serie nr. 40 - Temanummer: Social ulighed, april 2016
nr. 3, Blå Serie B33: Store og små daginstitutioner, juni 2016.
nr. 4, nr. 2, Tema: "Vild Ungdom?", oktober 2016
nr. 5, nr. 3, december 2016
nr-.6, Blå Serie nr. 34: Når forældre søger hjælp, december 2016

____________________________________________________
Udgivelser i 2017:

Pædagogosi Psykologisk Tidsskrift:
nr. 1 Febr. 2017- Tema: Fremtidens PPR i nye praksisfelter 
nr. 2 April 2017 ”Barnets perspektiv - barnets stemme”
nr. 3 Juni 2017 (Ordinært nummer)
nr. 4 Tema Børn og Seksuelle overgreb september 2017
nr. 5-6 December 2017 (Ordinært nummer) 

__________________________________________
Udgivelser i 2018:

Pædagogosk Psykologisk Tidsskrift:
nr. 1, Tema: Angst - Februar 2018
nr. 2, B35 Viden på arbejde i skolen - veje til øget engagement
nr. 3, Juni 2018
nr. 4, August 2018
nr. 5, Tema: PPR og den pædagogiske psykologi - oktober 2018
nr-.6, Tema: Har skolen køn? - december 2018

________________________________________________
Udgivelser i 2019:

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift:
nr. 1    Februar 2019
nr. 2    Tema: Konflikter i børns skoleliv
nr. 3    Tema: Krisepsykologi
nr. 4    Tema: Virkningsfuldt pædagogisk arbejde

nr. 5-6 Oktober/december 2019Orientering om "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"
på introdagen for de psykologi-studerende på Aarhus Universitet.

____________________________________________________

Pædagogisk Psykologisk

Tidsskrift

Pædagogisk Psykologi's værksted

Rød Serie med erfaringer fra praksis, projekter og rapporteringer.

Se udgivne Rød Serie »

Pædagogisk Psykologisk

Tidsskrift

Videnskabelige vinkler på Pædagogisk Psykologi


- Blå Serie med videnskabelige afhandlinger og rapporter.

Se udgivne Blå Serie »

KL og Psykologforeningen:

FREMTIDENS KRAV TIL PSYKOLOGER I PPR


Publikationen, 52 sider: >>>

Inspirationsmateriale, 24 sider: >>>
____________________________________________________
 

Orientering om "Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift"
på introdagen for de psykologi-studerende på Aarhus Universitet.
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift's udgivelser i 2016: Forsider
- Fra og med 2019 er alle udgivelser grønne, og "Rød Serie-layout" og "Blå Serie-layout" slutter."
NYHED -  Tema:

ANGST - i barndommen


- Sætter fokus på, hvordan forskning og evidensbaseret viden kan bidrage til at optimere hverdagens arbejde i praksis.
- Brug dette temanummer til at få udvidet faglig viden om angst for derigennem at føle sig bedre klædt på i mødet med angst hos børn og unge.


Læs mere om dette aktuelle temanummer her »

Temanummer "Børn og seksuelle overgreb - hvordan griber professionelle det an?" 
Vi har med dette temanummer forsøgt
at samle den nyeste og mest kvalificerede viden – både ud fra et forsknings- og et praktikerperspektiv.

Se mere om dette nummer >>>

Kontakt Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
Har du spørgsmål vedrørende Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er du altid velkommen til at ringe til Salgsafdelingen: telefon 45 46 00 50,
eller at skrive til os >>>
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift | Havrevænget 9 | 4681 Herfølge | Tlf.: 23600055 | Salg tlf.: 45460050